Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.10.2013 12:51 AP.271.113.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
19.09.2013 09:46 AP.271.113.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
11.09.2013 14:25 AP.271.113.2013 Informacja z otwarcia ofert
06.09.2013 14:36 AP.271.113.2013 Zapytanie nr 7 do treści SIWZ oraz odpowiedź
06.09.2013 13:16 AP.271.113.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3)
06.09.2013 12:59 AP.271.113.2013 Zapytanie nr 6 do treści SIWZ oraz odpowiedź
05.09.2013 11:55 AP.271.113.2013 Zapytanie do treści SIWZ nr 5 oraz odpowiedź
04.09.2013 14:18 AP.271.113.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
04.09.2013 14:15 AP.271.113.2013 Zapytanie nr 4 do treści SIWZ oraz odpowiedź
03.09.2013 15:19 AP.271.113.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
03.09.2013 15:15 AP.271.113.2013 Zapytania do treści SIWZ nr 1,2 i 3 oraz odpowiedzi
28.08.2013 11:43 AP.271.113.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
28.08.2013 11:41 AP.271.113.2013 Ogłoszenie o zamówieniu