Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.10.2013 13:49 PR.0007.174.2013 Uchwała Nr PR.0007.174.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 148/X/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2007 r.
04.10.2013 13:48 PR.0007.173.2013 Uchwała Nr PR.0007.173.2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Rudzie Śląskiej.
04.10.2013 13:46 PR.0007.171.2013 Uchwała nr PR.0007.171.2013 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
04.10.2013 13:46 PR.0007.172.2013 Uchwała nr PR.0007.172.2013 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
04.10.2013 13:45 PR.0007.170.2013 Uchwała nr PR.0007.170.2013 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
04.10.2013 13:43 PR.0007.169.2013 Uchwała Nr PR.0007.169.2013 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna
04.10.2013 13:41 PR.0007.168.2013 Uchwała Nr PR.0007.168.2013 w sprawie "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014 - 2016" będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o.
04.10.2013 13:39 PR.0007.167.2013 Uchwała Nr PR.0007.167.2013 w sprawie pozbawienia drogi nr 178 067 S ulicy Zabrzańskiej oraz drogi nr 178 068 ulicy 1 Maja kategorii dróg gminnych celem zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych.
04.10.2013 13:35 PR.0007.166.2013 Uchwała Nr PR.0007.166.2013 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.283.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.
04.10.2013 13:30 PR.0007.165.2013 Uchwała Nr PR.0007.165.2013 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.282.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 - 2045.
04.10.2013 13:28 PR.0007.164.2013 Uchwała Nr PR.0007.164.2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2014 roku.
04.10.2013 13:24 PR.0007.163.2013 Uchwała Nr PR.0007.163.2013 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 - 2045
04.10.2013 13:22 PR.0007.162.2013 Uchwała Nr PR.0007.162.2013 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.
04.10.2013 13:18 PR.0007.161.2013 Uchwała Nr PR.0007.161.2013 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
04.10.2013 13:14 PR.0007.160.2013 Uchwała Nr PR.0007.160.2013 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Ślaska ul. Lipa 3 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.299.2011
04.10.2013 13:12 PR.0007.159.2013 Uchwała Nr PR.0007.159.2013 w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 40 w Rudzie Śląskiej - dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
04.10.2013 13:09 PR.0007.158.2013 Uchwała Nr PR.0007.158.2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.67.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 marca 2011 r.