Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.11.2013 12:37 AP.271.126.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
28.10.2013 10:53 AP.271.126.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
04.10.2013 13:06 AP.271.126.2013 Informacja z otwarcia ofert
25.09.2013 11:36 AP.271.126.2013 Zapytanie Nr 4 i 5 + odpowiedzi + informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium
25.09.2013 11:34 AP.271.126.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
20.09.2013 13:56 AP.271.126.2013 Zapytanie Nr 3 + odpowiedź
19.09.2013 09:44 AP.271.126.2013 Zapytanie Nr 1 i 2 + odpowiedź
11.09.2013 10:04 AP.271.126.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
11.09.2013 10:01 AP.271.126.2013 Ogłoszenie o zamówieniu