Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.10.2013 11:05 SP.0050.1.61.2013 61.2013 w sprawie powołania Koordynatora Projektu "Budowa Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska"
30.10.2013 11:04 SP.0050.1.60.2013 60.2013 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Akcji Zimowej oraz określenia jego zadań w okresie zimowym: od 1.11.2013 r. do 30.04.2014 r.
30.10.2013 11:03 SP.0050.1.59.2013 59.2013 w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia spisu z natury majątku Miasta Ruda Śląska
30.10.2013 11:01 SP.0050.1.58.2013 58.2013 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji z zakresu Pionu Skarnika Miasta przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska.
24.10.2013 17:39 SP.0050.1.57.2013 57.2013 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Referatu Organizacyjno Administracyjnego w Wydziale Administracyjnym przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu (...)
18.10.2013 13:34 SP.0050.1.56.2013 56.2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Ruda Śląska
18.10.2013 13:33 SP.0050.1.55.2013 55.2013 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Ruda Śląska
18.10.2013 13:29 SP.0050.1.54.2013 54.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.1.24.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania składnikami majątku Miasta Ruda Śląska
10.10.2013 16:17 SP.0050.1.53.2013 53.2013 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska