Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2013 14:05 SP.0050.3.376.2013 376.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
08.11.2013 13:32 SP.0050.3.375.2013 375.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
08.11.2013 13:31 SP.0050.3.374.2013 374.2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
08.11.2013 13:30 SP.0050.3.373.2013 373.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
08.11.2013 13:27 SP.0050.3.372.2013 372.2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
08.11.2013 13:25 SP.0050.3.371.2013 371.2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
05.11.2013 09:55 SP.0050.3.370.2013 370.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
05.11.2013 09:54 SP.0050.3.369.25013 369.25013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
05.11.2013 09:53 SP.0050.3.368.2013 368.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
05.11.2013 09:52 SP.0050.3.367.2013 367.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
05.11.2013 09:51 SP.0050.3.366.2013 366.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.11.2013 09:50 SP.0050.3.365.2013 365.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.11.2013 09:48 SP.0050.3.364.2013 364.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.11.2013 09:47 SP.0050.3.363.2013 363.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.11.2013 09:46 SP.0050.3.362.2013 362.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
05.11.2013 09:45 SP.0050.3.361.2013 361.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
05.11.2013 09:44 SP.0050.3.360.2013 360.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
05.11.2013 09:42 SP.0050.3.359.2013 359.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
05.11.2013 09:41 SP.0050.3.358.2013 358.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
05.11.2013 09:39 SP.0050.3.357.2013 357.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
05.11.2013 09:38 SP.0050.3.356.2013 356.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.11.2013 09:37 SP.0050.3.355.2013 355.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.11.2013 09:36 SP.0050.3.354.2013 354.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
05.11.2013 09:35 SP.0050.3.353.2013 353.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
05.11.2013 09:34 SP.0050.3.352.2013 352.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r.
05.11.2013 09:33 SP.0050.3.351.2013 351.2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
05.11.2013 09:32 SP.0050.3.350.2013 350.2013 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
05.11.2013 09:31 SP.0050.3.349.2013 349.2013 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
05.11.2013 09:29 SP.0050.3.348.2013 348.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
05.11.2013 09:28 SP.0050.3.347.2013 347.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
05.11.2013 09:27 SP.0050.3.346.2013 346.2013 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
05.11.2013 09:26 SP.0050.3.345.2013 345.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
05.11.2013 09:25 SP.0050.3.344.2013 344.2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
05.11.2013 09:23 SP.0050.3.343.2013 343.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
05.11.2013 09:19 SP.0050.3.342.2013 342.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
05.11.2013 09:17 SP.0050.3.341.2013 341.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
25.10.2013 08:43 SP.0050.3.340.2013 340.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
25.10.2013 08:41 SP.0050.3.339.2013 339.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
25.10.2013 08:40 SP.0050.3.338.2013 338.2013 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na rok 2013 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
25.10.2013 08:39 SP.0050.3.337.2013 337.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
25.10.2013 08:37 SP.0050.3.336.2013 336.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
25.10.2013 08:35 SP.0050.3.335.2013 335.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
25.10.2013 08:34 SP.0050.3.334.2013 334.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
25.10.2013 08:33 SP.0050.3.333.2013 333.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
18.10.2013 14:09 SP.0050.3.332.2013 332.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
18.10.2013 14:08 SP.0050.3.331.2013 331.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
18.10.2013 14:07 SP.0050.3.330.2013 330.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
18.10.2013 14:05 SP.0050.3.328.2013 328.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2013
18.10.2013 14:05 SP.0050.3.329.2013 329.2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013
18.10.2013 14:03 SP.0050.3.327.2013 327.2013 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2013 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami

1 2 następna