Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.12.2013 11:56 Druk Nr 24 Projekt uchwały w sprawie rezolucji dotyczącej poparcia działań Prezydenta Miasta Ruda Śląska mających na celu wpisanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i przebudowa torowiska tramwajowego
02.12.2013 11:54 Druk Nr 23 Projekt uchwały w sprawie nadania Księdzu doktorowi Krzysztofowi Bąkowi tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Ruda Śląska".
28.11.2013 09:17 Druk Nr 22 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.282.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 - 2045.
27.11.2013 11:01 Druk Nr 21 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 21 w Rudzie Śląskiej.
27.11.2013 10:55 Druk Nr 20 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 21 w Rudzie Śląskiej.
22.11.2013 12:26 Druk Nr 19 Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr PR.0007.105.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska.
22.11.2013 12:25 Druk Nr 18 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska.
22.11.2013 12:23 Druk Nr 17 Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska.
22.11.2013 12:21 Druk Nr 16 Projekt uchwały w sprawie odwołania radnego Jana Wyżgoła z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska oraz ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska.
22.11.2013 12:19 Druk Nr 15 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta Rady Miasta Ruda Śląska.
22.11.2013 12:17 Druk Nr 14 Projekt uchwały w sprawie odwołania radnego Andrzeja Stani z funkcji Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta Rady Miasta Ruda Śląska.
22.11.2013 12:16 Druk Nr 13 Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
22.11.2013 12:13 Druk Nr 12 Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
22.11.2013 12:08 Druk Nr 11 Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
22.11.2013 12:01 Druk Nr 10 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Ruda Śląska określonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
22.11.2013 12:00 Druk Nr 9 Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
22.11.2013 11:56 Druk Nr 8 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
22.11.2013 11:50 Druk Nr 7 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
22.11.2013 11:46 Druk Nr 6 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Ruda Śląska programu "Rudzka Karta Rodziny 3+".
22.11.2013 11:45 Druk Nr 5 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Wireckiej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach.
22.11.2013 11:41 Druk Nr 4 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
22.11.2013 11:35 Druk Nr 3 Projekt uchwały w sprawie odwołania, wyboru i powołania członka Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
22.11.2013 11:31 Druk Nr 2 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.67.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka z żłobku miejskim.
22.11.2013 11:10 Druk Nr 1 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu gruntu z przeznaczeniem pod istniejące garaże blaszane na czas oznaczony