Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.11.2013 10:46 AP.271.138.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
08.11.2013 09:37 AP.271.138.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
16.10.2013 14:19 AP.271.138.2013 Informacja z otwarcia ofert
08.10.2013 14:05 AP.271.138.2013 Zapytania do treści SIWZ nr 2, 3 i 4 oraz odpowiedzi
07.10.2013 12:02 AP.271.138.2013 Zapytanie nr 1 oraz odpowiedź
04.10.2013 12:25 AP.71.138.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SWIZ)
04.10.2013 12:24 AP.271.138.2013 Ogłoszenie o zamówieniu