Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.12.2013 11:37 PR.0007.218.2013 Uchwała Nr PR.0007.218.2013 w sprawie rezolucji dotyczącej poparcia działań Prezydenta Miasta Ruda Śląska mających na celu wpisanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i przebudowa torowiska
04.12.2013 11:26 PR.0007.217.2013 Uchwała Nr PR.0007.17.2013 w sprawie nadania Księdzu doktorowi Krzysztofowi Bąkowi tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Ruda Śląska".
04.12.2013 10:58 PR.0007.216.2013 Uchwała Nr PR.0007.216.2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 21 w Rudzie Śląskiej.
04.12.2013 10:49 PR.0007.215.2013 Uchwała Nr PR.0007.215.2013 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.282.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 - 2045 *
04.12.2013 10:46 PR.0007.214.2013 Uchwała Nr PR.0007.214.2013 w sprawie odwołania radnego Jana Wyżgoła z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska oraz ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska.
04.12.2013 10:42 PR.0007.213.2013 Uchwała Nr PR.0007.213.2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta Rady Miasta Ruda Śląska.
04.12.2013 10:41 PR.0007.212.2013 Uchwała Nr PR.0007.212.2013 w sprawie odwołania radnego Andrzeja Stani z funkcji Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta Rady Miasta Ruda Śląska.
04.12.2013 10:39 PR.0007.211.2013 Uchwała Nr PR.0007.211.2013 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
04.12.2013 10:36 PR.0007.210.2013 Uchwała Nr PR.0007.210.2013 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
04.12.2013 10:16 PR.0007.209.2013 Uchwała nr PR.0007.209.2013 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska".
04.12.2013 10:14 PR.0007.208.2013 Uchwała Nr PR.0007.208.2013 zmieniająca Uchwałę Nr PR.0007.105.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska.
04.12.2013 10:12 PR.0007.207.2013 Uchwała Nr PR.0007.207.2013 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, bądącej odgałęzieniem ulicy Wireckiej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach.
04.12.2013 10:09 PR.0007.206.2013 Uchwała Nr PR.0007.206.2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych
04.12.2013 10:08 PR.0007.205.2013 Uchwała Nr PR.0007.205.2013 w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Ruda Śląska programu "Rudzka Karta Rodziny 3+".
04.12.2013 10:03 PR.0007.204.2013 Uchwała Nr PR.0007.204.2013 w sprawie odwołania, wyboru i powołania członka Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
04.12.2013 10:01 PR.0007.203.2013 Uchwała Nr PR.0007.203.2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0008.67.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wyokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim.
04.12.2013 09:55 PR.0007.202.2013 Uchwała Nr PR.0007.202.2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu gruntu z przeznaczeniem pod istniejące garaże blaszane na czas oznaczony
04.12.2013 09:35 PR.0007.201.2013 Uchwała Nr PR.0007.201.2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Ruda Śląska
04.12.2013 09:32 PR.0007.2002.2013 Uchwała Nr PR.0007.200.2013 w sprawie opłaty od posiadania psów.
04.12.2013 09:28 PR.0007.199.2013 Uchwała Nr PR.0007.199.2013 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.