Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2013 11:00 AP.142.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
04.11.2013 13:06 AP.271.142.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
25.10.2013 11:41 AP.271.142.2013 Informacja z otwarcia ofert
15.10.2013 13:03 AP.271.142.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
15.10.2013 13:00 AP.271.142.2013 Ogłoszenie o zamówieniu