Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2013 15:17 Druk Nr 16 Projekt uchwały w sprawie poparcia stanowiska mieszkańców Rudy Śląskiej - Orzegowa w sprawie przywrócenia funkcjonowania linii autobusowej KZK GOP nr 215.
19.12.2013 15:15 Druk Nr 15 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska.
19.12.2013 15:14 Druk Nr 17 Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska.
13.12.2013 12:43 Projekty uchwał w sprawie: budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044.
13.12.2013 11:24 Druk Nr 14 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.283.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.
13.12.2013 11:21 Druk Nr 13 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.282.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 - 2045.
13.12.2013 11:18 Druk Nr 12 Projekt uchwały w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.
13.12.2013 10:19 Druk Nr 11 Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospdoarowanie odpadami komunalnymi.
13.12.2013 10:17 Druk Nr 10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
13.12.2013 09:56 Druk Nr 9 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę sprzętu stomatologicznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela
13.12.2013 09:52 Druk Nr 8 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr PR.0007.77.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.03.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
13.12.2013 09:47 Druk Nr 7 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr PR.0007.152.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.06.2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
13.12.2013 09:45 Druk Nr 6 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr PR.0007.141.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.06.2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
13.12.2013 09:42 Druk Nr 5 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
13.12.2013 09:40 Druk Nr 4 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2014 roku.
13.12.2013 09:37 Druk Nr 3 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług kardiologicznych w Przychodni Rejonowej
13.12.2013 09:33 Druk Nr 2 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług stomatologicznych w Przychodni Rejonowej
13.12.2013 09:31 Druk Nr 1 Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 4 w Rudzie Śląskiej - dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.