Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.01.2014 13:19 AP.271.144.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia
20.12.2013 08:34 AP.271.144.2013 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
29.11.2013 13:36 AP.271.144.2013 Informacja z otwarcia ofert
21.10.2013 09:09 AP.271.144.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
21.10.2013 09:08 AP.271.144.2013 Ogłoszenie o zamówieniu