Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2013 16:40 PR.0007.234.2013 Uchwała Nr PR.0007.234.2013 w sprawie poparcia stanowiska mieszkańców Rudy Śląskiej - Orzegowa w sprawie przywrócenia funkcjonowania linii autobusowej KZK GOP nr 215.
30.12.2013 16:35 PR.0007.233.2013 Uchwała Nr PR.0007.233.2013 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.283.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.
30.12.2013 16:33 PR.0007.232.2013 Uchwała Nr PR.0007.232.2013 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.282.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 - 2045.
30.12.2013 12:39 PR.0007.231.2013 Uchwała Nr PR.0007.231.2013 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2013.
30.12.2013 12:37 PR.0007.230.2013 Uchwała Nr PR.0007.230.2013 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
30.12.2013 12:22 PR.0007.229.2013 Uchwała Nr PR.0007.229.2013 w sprawie uchylenia uchwały nr PR.0007.77.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.03.2012 r.
30.12.2013 11:07 PR.0007.228.2013 Uchwała Nr PR.0007.228.2013 w sprawie uchylenia uchwały nr PR.0007.152.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.06.2011 r.
30.12.2013 11:04 PR.0007.227.2013 Uchwała Nr PR.0007.227.2013 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2014 roku.
30.12.2013 10:36 PR.0007.226.2013 Uchwała Nr PR.0007.226.2013 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
30.12.2013 09:51 PR.0007.225.2013 Uchwała Nr PR.0007.225.2013 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę sprzętu stomatologicznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
30.12.2013 09:47 PR.0007.224.2013 Uchwała Nr PR.0007.224.2013 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług kardiologicznych w Przychodni Rejonowej
30.12.2013 09:40 PR.0007.223.2013 Uchwała Nr PR.0007.223.2013 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług stomatologicznych w Przychodni Rejonowej
30.12.2013 09:38 PR.0007.222.2013 Uchwała Nr PR.0007.222.2013 w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 4 w Rudzie Śląskiej - dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
30.12.2013 09:37 PR.0007.221.2013 Uchwała Nr PR.0007.221.2013 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
30.12.2013 09:35 PR.0007.220.2013 Uchwała Nr PR.0007.220.2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska.
30.12.2013 09:33 PR.0007.219.2013 Uchwała Nr PR.0007.219.2013 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska.