Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.02.2014 14:22 SP.0050.3.23.2014 23.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.02.2014 14:04 SP.0050.3.22.2014 22.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.02.2014 13:58 SP.0050.3.21.2014 21.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014r.
06.02.2014 13:57 SP.0050.3.20.2014 20.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
06.02.2014 13:56 SP.0050.3.19.2014 19.2014 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.2.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.01.2014 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w (...)
06.02.2014 13:55 SP.0050.3.18.2014 18.2014 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.1.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.01.2014 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014
30.01.2014 15:33 SP.0050.3.17.2014 17.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
30.01.2014 15:32 SP.0050.3.16.2014 16.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
30.01.2014 15:31 SP.0050.3.15.2014 15.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
30.01.2014 15:30 SP.0050.3.14.2014 14.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
30.01.2014 15:29 SP.0050.3.13.2014 13.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
30.01.2014 15:27 SP.0050.3.12.2014 12.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
23.01.2014 16:58 SP.0050.3.11.2014 11.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014
23.01.2014 16:57 SP.0050.3.10.2014 10.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
23.01.2014 16:56 SP.0050.3.9.2014 9.2014 w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.01.2014 16:55 SP.0050.3.8.2014 8.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
23.01.2014 16:54 SP.0050.3.7.2014 7.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.01.2014 16:52 SP.0050.3.6.2014 6.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
16.01.2014 16:01 SP.0050.3.5.2014 5.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
16.01.2014 16:00 SP.0050.3.4.2014 4.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
16.01.2014 15:58 SP.0050.3.3.2014 3.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
16.01.2014 15:57 SP.0050.3.2.2014 2.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
16.01.2014 15:56 SP.0050.3.1.2014 1.2014 w sprawie szczegółowego podziału planu dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na 2014 r.