Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.01.2014 11:43 Druk Nr 17 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śkąska za 2013 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2014.
27.01.2014 11:42 Druk Nr 16 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śkąska za 2013 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2014.
27.01.2014 11:40 Druk Nr 15 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta Ruda Śkąska za 2013 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2014.
27.01.2014 11:39 Druk Nr 14 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Ruda Śkąska za 2013 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2014.
27.01.2014 11:38 Druk Nr 13 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śkąska za 2013 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2014.
27.01.2014 11:37 Druk Nr 12 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Ruda Śkąska za 2013 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2014.
27.01.2014 11:36 Druk Nr 11 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta Rady Miasta Ruda Śkąska za 2013 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2014.
27.01.2014 11:34 Druk Nr 10 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śkąska za 2013 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2014.
27.01.2014 11:31 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z dzialalności Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska za 2013 rok oraz planu pracy Komisji na rok 2014.
27.01.2014 11:00 Druk Nr 8 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.236.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044.
27.01.2014 10:50 Druk Nr 7 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0008.235.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
27.01.2014 10:37 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044
27.01.2014 10:31 Druk Nr 5 Projekt uchwały w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
27.01.2014 10:26 Druk Nr 4 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem na lata 2014 - 2015 "Ruda Śląska - miastem przyjaznym osobom niepelnosprawnym".
27.01.2014 10:17 Druk Nr 3 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13.05.2010 r. zmieniającą uchwałę nr 364/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.11.2003 r.
27.01.2014 10:15 Druk Nr 2 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
27.01.2014 10:03 Druk Nr 1 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.271.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r.