Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2013 09:08 AP.271.159.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
11.12.2013 14:01 AP.271.159.2013 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
02.12.2013 12:47 AP.271.159.2013 Informacja z otwarcia ofert
22.11.2013 10:22 AP.271.159.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
22.11.2013 10:20 AP.271.159.2013 Ogłoszenie o zamówieniu