Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2014 15:47 AP.271.158.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
19.12.2013 13:05 AP.271.158.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
05.12.2013 13:36 AP.271.158.2013 Informacja z otwarcia ofert
03.12.2013 15:16 AP.271.158.2013 Zapytanie nr 4 do treści SIWZ oraz odpowiedź
02.12.2013 13:49 AP.271.158.2013 Zapytanie nr 3 do treści SIWZ oraz odpowiedź
29.11.2013 13:24 AP.271.158.2013 Zapytania do treści SIWZ nr 1 i 2 oraz odpowiedzi
25.11.2013 14:01 AP.271.158.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
25.11.2013 13:54 AP.271.158.2013 Ogłoszenie o zamówieniu