Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.03.2014 09:37 SP.0050.3.58.2014 58.2014 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.19.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.02.2014 r. w sprawie dokonania przeniesień wydaktów budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w (...)
05.03.2014 09:35 SP.0050.3.57.2014 57.2014 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.18.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.02.2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014
05.03.2014 09:34 SP.0050.3.56.2014 56.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
05.03.2014 09:31 SP.0050.3.55.2014 55.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.03.2014 09:47 SP.0050.3.54.2014 54.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
04.03.2014 09:46 SP.0050.3.53.2014 53.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
04.03.2014 09:44 SP.0050.3.52.2014 52.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
03.03.2014 15:26 SP.0050.3.51.2014 51.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
03.03.2014 15:25 SP.0050.3.50.2014 50.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
03.03.2014 15:24 SP.0050.3.49.2014 49.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
03.03.2014 15:23 SP.0050.3.48.2014 48.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
03.03.2014 15:22 SP.0050.3.47.2014 47.2014 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
03.03.2014 15:21 SP.0050.3.46.2014 46.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
03.03.2014 15:19 SP.0050.3.45.2014 45.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
03.03.2014 15:18 SP.0050.3.44.2014 44.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
03.03.2014 15:17 SP.0050.3.43.2014 43.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
21.02.2014 15:18 SP.0050.3.42.2014 42.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.02.2014 15:17 SP.0050.3.41.2014 41.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.02.2014 15:15 SP.0050.3.40.2014 40.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.02.2014 15:14 SP.0050.3.39.2014 39.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.02.2014 15:13 SP.0050.3.38.2014 38.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
21.02.2014 15:11 SP.0050.3.37.2014 37.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
21.02.2014 15:10 SP.0050.3.36.2014 36.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
21.02.2014 15:09 SP.0050.3.35.2014 35.2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014
21.02.2014 15:08 SP.0050.3.34.2014 34.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
21.02.2014 15:06 SP.0050.3.33.2014 33.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.02.2014 18:06 SP.0050.3.32.2014 32.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.02.2014 18:05 SP.0050.3.31.2014 31.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.02.2014 18:04 SP.0050.3.30.2014 30.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.02.2014 18:03 SP.0050.3.29.2014 29.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
13.02.2014 18:02 SP.0050.3.28.2014 28.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.02.2014 18:00 SP.0050.3.27.2014 27.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
13.02.2014 17:59 SP.0050.3.26.2014 26.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.02.2014 17:57 SP.0050.3.25.2014 25.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
06.02.2014 14:24 SP.0050.3.24.2014 24.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.