Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.02.2014 10:25 PR.0007.17.2014 Uchwała Nr PR.0007.17.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska za rok 2013 oraz planu pracy Komisji na rok 2014.
07.02.2014 10:23 PR.0007.16.2014 Uchwała Nr PR.0007.16.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska za rok 2013 oraz planu pracy Komisji na rok 2014.
07.02.2014 10:19 PR.0007.15.2014 Uchwała Nr PR.0007.15.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta Ruda Śląska za rok 2013 oraz planu pracy Komisji na rok 2014.
07.02.2014 10:15 PR.0007.14.2014 Uchwała Nr PR.0007.14.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Ruda Śląska za rok 2013 oraz planu pracy Komisji na rok 2014.
07.02.2014 10:13 PR.0007.13.2014 Uchwała Nr PR.0007.13.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska za rok 2013 oraz planu pracy Komisji na rok 2014.
07.02.2014 10:10 PR.0007.12.2104 Uchwała Nr PR.0007.12.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Ruda Śląska za rok 2013 oraz planu pracy Komisji na rok 2014.
07.02.2014 10:08 PR.0007.11.2014 Uchwała Nr PR.0007.11.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta Rady Miasta Ruda Śląska za rok 2013 oraz planu pracy Komisji na rok 2014.
07.02.2014 10:05 PR.0007.10.2014 Uchwała Nr PR.0007.10.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska za rok 2013 oraz planu pracy Komisji na rok 2014.
07.02.2014 10:01 PR.0007.9.2014 Uchwała Nr PR.0007.9.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska za rok 2013 oraz planu pracy Komisji na rok 2014.
07.02.2014 09:56 PR.0007.8.2014 Uchwała Nr PR.0007.8.2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.271.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych
07.02.2014 09:52 PR.0007.7.2014 Uchwała Nr PR.0007.7.2014 w sprawie uchwalenia programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem na lata 2014 - 2015
07.02.2014 09:48 PR.0007.6.2014 Uchwała Nr PR.0007.6.2014 zmieniająca uchwałę Nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13.05.2010 r. zmieniającą uchwałę nr 364/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.11.2003 r.
07.02.2014 09:45 PR.0007.5.2014 Uchwała Nr PR.007.5.2014 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
07.02.2014 09:22 PR.0007.4.2014 Uchwała Nr PR.0007.4.2014 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044.
07.02.2014 09:12 PR.0007.3.2014 Uchwała Nr PR.0007.3.2014 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.235.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
07.02.2014 09:09 PR.0007.2.2014 Uchwała Nr PR.0007.2.2014 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044
07.02.2014 08:57 PR.0007.1.2014 Uchwała Nr PR.0007.1.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.