Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.02.2014 13:57 AP.271.165.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
13.01.2014 10:29 AP.271.165.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
19.12.2013 16:36 AP.271.165.2013 Informacja z otwarcia ofert
13.12.2013 11:01 AP.271.165.2013 Zapytanie nr 19 + odpowiedź
13.12.2013 10:53 AP.271.165.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
10.12.2013 10:12 AP.271.165.2013 Zapytanie nr 4, 12-16 + odpowiedzi
10.12.2013 09:54 AP.271.165.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
06.12.2013 10:17 AP.271.165.2013 Zapytanie nr 6,10,11 + odpowiedzi
05.12.2013 15:21 AP.271.165.2013 Zapytanie nr 2,3,5,7,8,9 + odpowiedzi
03.12.2013 12:13 AP.271.165.2013 Zapytanie nr 1 + odpowiedzi
28.11.2013 09:28 AP.271.165.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
28.11.2013 09:25 AP.271.165.2013 Ogłoszenie o zamówieniu