Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.02.2014 11:42 AP.271.164.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
21.01.2014 12:02 AP.271.164.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
20.12.2013 13:59 AP.271.164.2013 Informacja z otwarcia ofert
17.12.2013 09:59 AP.271.164.2013 Zapytanie Nr 11-13 + odpowiedzi
13.12.2013 14:02 AP.271.164.2013 Zapytanie Nr 8-10 + odpowiedzi + inf. zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium
13.12.2013 14:01 AP.271.164.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
11.12.2013 09:56 AP.271.164.2013 Zapytanie Nr 4-7 + odpowiedzi
05.12.2013 12:50 AP.271.164.2013 Zapytanie Nr 3 + odpowiedź
05.12.2013 11:23 AP.271.164.2013 Zapytanie Nr 2 + odpowiedź + inf. o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium
05.12.2013 11:20 AP.271.164.2013 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
04.12.2013 14:46 AP.271.164.2013 Zapytanie Nr 1 + odpowiedź
28.11.2013 09:37 AP.271.164.2013 Specyfikacja Istotnych Waunków Zamówienia (SIWZ)
28.11.2013 09:35 AP.271.164.2013 Ogłoszenie o zamówieniu