Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.02.2014 13:47 AP.271.166.2013 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
21.01.2014 10:10 AP.271.166.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
07.01.2014 12:31 AP.271.166.2013 Informacje z otwarcia ofert
20.12.2013 12:49 AP.271.166.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
20.12.2013 12:48 AP.271.166.2013 Ogłoszenie o zamówieniu