Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.04.2014 12:50 SP.0050.3.100.2014 100.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2013 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy (...)
03.04.2014 12:48 SP.0050.3.99.2014 99.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
03.04.2014 12:38 SP.0050.3.98.2014 98.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między rozdziałami i paragrafami
03.04.2014 12:35 SP.0050.3.97.2014 97.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
03.04.2014 12:32 SP.0050.3.96.2014 96.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
03.04.2014 12:29 SP.0050.3.95.2014 95.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
03.04.2014 12:28 SP.0050.3.94.2014 94.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
03.04.2014 12:27 SP.0050.3.93.2014 93.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów z rezerwy budżetowej
03.04.2014 12:24 SP.0050.3.92.2014 92.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
03.04.2014 12:22 SP.0050.3.91.2014 91.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
03.04.2014 12:20 SP.0050.3.90.2014 90.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
03.04.2014 12:17 SP.0050.3.89.2014 89.2014 w sprawie zmian wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
03.04.2014 12:16 SP.0050.3.88.2014 88.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między rozdziałami i paragrafami
03.04.2014 12:15 SP.0050.3.87.2014 87.2014 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.51.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.03.2014 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w (...)
03.04.2014 12:14 SP.0050.3.86.2014 86.2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014
03.04.2014 12:10 SP.0050.3.85.2014 85.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
03.04.2014 12:04 SP.0050.3.84.2014 84.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
03.04.2014 12:03 SP.0050.3.83.2014 83.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
03.04.2014 12:01 SP.0050.3.81.2014 81.2014 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.50.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014
03.04.2014 12:01 SP.0050.3.82.2014 82.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
27.03.2014 17:03 SP.0050.3.80.2014 80.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
27.03.2014 17:02 SP.0050.3.79.2014 79.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
27.03.2014 17:00 SP.0050.3.78.2014 78.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
27.03.2014 16:59 SP.0050.3.77.2014 77.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
27.03.2014 16:58 SP.0050.3.76.2014 76.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
27.03.2014 16:57 SP.0050.3.75.2014 75.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
27.03.2014 16:56 SP.0050.3.74.2014 74.2014 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
27.03.2014 16:55 SP.0050.3.73.2014 73.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
20.03.2014 14:55 SP.0050.3.72.2014 72.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
20.03.2014 14:52 SP.0050.3.71.2014 71.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
20.03.2014 14:51 SP.0050.3.70.2014 70.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
20.03.2014 14:50 SP.0050.3.69.2014 69.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
20.03.2014 14:49 SP.0050.3.68.2014 68.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
20.03.2014 14:47 SP.0050.3.67.2014 67.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
20.03.2014 14:45 SP.0050.3.66.2014 66.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
13.03.2014 17:59 SP.0050.3.65.2014 65.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
13.03.2014 17:58 SP.0050.3.63.2014 63.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
13.03.2014 17:58 SP.0050.3.64.2014 64.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
13.03.2014 17:57 SP.0050.3.62.2014 62.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
13.03.2014 17:55 SP.0050.3.61.2014 61.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
13.03.2014 17:54 SP.0050.3.60.2014 60.2014 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
13.03.2014 17:53 SP.0050.3.59.2014 59.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań bieżących z zakresu administracji (...)