Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.02.2014 14:09 AP.271.173.2013 Ogłoszenie o udzielneniu zamówienia
31.01.2014 10:54 AP.271.173.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania
10.01.2014 11:25 AP.271.173.2013 Informacje z otwarcia ofert
30.12.2013 09:47 AP.271.173.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
30.12.2013 09:40 AP.271.173.2013 Ogłoszenie o zamówieniu