Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.05.2014 12:11 SP.0050.3.139.2014 139.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
02.05.2014 12:09 SP.0050.3.138.2014 138.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
02.05.2014 12:08 SP.0050.3.137.2014 137.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
02.05.2014 12:06 SP.0050.3.136.2014 136.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
02.05.2014 12:05 SP.0050.3.135.2014 135.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
02.05.2014 12:04 SP.0050.3.134.2014 134.2014 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.76.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24.04.2014 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w (...)
02.05.2014 11:17 SP.0050.3.133.2014 133.2014 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.75.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24.04.2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014
02.05.2014 11:16 SP.0050.3.132.2014 132.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
02.05.2014 11:14 SP.0050.3.131.2014 131.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
02.05.2014 11:13 SP.0050.3.130.2014 130.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
02.05.2014 11:12 SP.0050.3.129.2014 129.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
02.05.2014 11:11 SP.0050.3.128.2014 128.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
02.05.2014 11:10 SP.0050.3.127.2014 127.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
02.05.2014 11:08 SP.0050.3.126.2014 126.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między rozdziałami i paragrafami
02.05.2014 11:07 SP.0050.3.125.2014 125.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między rozdziałami i paragrafami
02.05.2014 11:06 SP.0050.3.124.2014 124.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów z rezerwy budżetowej
02.05.2014 11:04 SP.0050.3.123.2014 123.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
02.05.2014 11:03 SP.0050.3.122.2014 122.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
02.05.2014 11:01 SP.0050.3.121.2014 121.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
24.04.2014 13:47 SP.0050.3.120.2014 120.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między rozdziałami i paragrafami
24.04.2014 13:46 SP.0050.3.119.2014 119.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
24.04.2014 13:45 SP.0050.3.118.2014 118.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów z rezerwy budżetowej
23.04.2014 14:31 SP.0050.3.117.2014 117.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
23.04.2014 14:30 SP.0050.3.116.2014 116.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
23.04.2014 14:28 SP.0050.3.115.2014 115.2014 w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia Nr SP.0050.3.86.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na (...)
23.04.2014 14:27 SP.0050.3.114.2014 114.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
23.04.2014 14:25 SP.0050.3.113.2014 113.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
23.04.2014 14:24 SP.0050.3.112.2014 112.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
23.04.2014 14:22 SP.0050.3.111.2014 111.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
23.04.2014 14:21 SP.0050.3.110.2014 110.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
23.04.2014 14:20 SP.0050.3.109.2014 109.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
23.04.2014 14:18 SP.0050.3.108.2014 108.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
10.04.2014 15:55 SP.0050.3.107.2014 107.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014
10.04.2014 15:52 SP.0050.3.106.2014 106.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
10.04.2014 15:50 SP.0050.3.105.2014 105.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
10.04.2014 15:47 SP.0050.3.104.2014 104.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między rozdziałami i paragrafami
10.04.2014 15:46 SP.0050.3.103.2014 103.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
10.04.2014 15:44 SP.0050.3.102.2014 102.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
10.04.2014 15:42 SP.0050.3.101.2014 101.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami