Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.04.2014 16:09 PR.0007.95.2014 Uchwała Nr PR.0007.95.2014 w sprawie skargi na Dyrektora Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej w Rudzie Śląskiej.
29.04.2014 16:07 PR.0007.94.2014 Uchwała Nr PR.0007.94.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z oragnizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
29.04.2014 16:02 PR.0007.93.2014 Uchwała Nr PR.0007.93.2014 w sprawie określenia rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
29.04.2014 16:00 PR.0007.92.2014 Uchwała Nr PR.0007.92.2014 w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego na terenie Miasta Ruda Śląska.
29.04.2014 15:55 PR.0007.91.2014 Uchwała Nr PR.0007.91.2014 zmieniająca uchwałę nr 464/XXVI/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr 401/XVIII/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej
29.04.2014 15:49 PR.0007.90.2014 Uchwała Nr PR.0007.90.2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.205.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Ruda Śląska programu "Rudzka Karta
29.04.2014 15:45 PR.0007.89.2014 Uchwała Nr PR.0007.89.2014 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d
29.04.2014 15:41 PR.0007.88.2014 Uchwała Nr PR.0007.88.2014 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
29.04.2014 15:23 PR.0007.87.2014 Uchwała Nr PR.0007.87.2014 zmieniająca uchwałę nr PR.0007.66.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.03.2012 roku w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska
29.04.2014 15:21 PR.0007.86.2014 Uchwała Nr PR.0007.86.2014 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzacych w skład mieszkalnego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska.*
29.04.2014 15:17 PR.0007.85.2014 Uchwała Nr PR.0007.85.2014 w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy
29.04.2014 15:11 PR.0007.84.2014 Uchwała Nr PR.0007.84.2014 w sprawie przyznania oraz określenia zasad udzielenia pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom w nabywaniu lokali użytkowych i garaży murowanych wraz z udziałem we własności
29.04.2014 15:09 PR.0007.83.2014 Uchwała Nr PR.0007.83.2014 w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami stanowiącymi własność Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska.
29.04.2014 15:07 PR.0007.82.2014 Uchwała Nr PR.0007.82.2014 w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami stanowiącymi własność Gminy Ruda Śląska lub będącymi w jej posiadaniu.
29.04.2014 15:05 PR.0007.81.2014 Uchwała Nr pR.0007.81.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Radzionków na realizację zadania pn.: "Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r."
29.04.2014 15:03 PR.0007.80.2014 Uchwała Nr PR.0007.80.2014 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
29.04.2014 14:48 PR.0007.79.2014 Uchwała Nr PR.0007.79.2014 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
29.04.2014 14:44 PR.0007.78.2014 Uchwała Nr PR.0007.78.2014 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044.
29.04.2014 14:35 PR.0007.77.2014 Uchwała Nr PR.0007.77.2014 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.235.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
29.04.2014 14:31 PR.0007.76.2014 Uchwała Nr PR.0007.76.2014 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044
29.04.2014 14:30 PR.0007.75.2014 Uchwała Nr PR.0007.75.2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.