Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.06.2014 13:30 SP.0050.3.190.2014 190.2014 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.3.165.2014 z dnia 23.05.2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między (...)
05.06.2014 13:29 SP.0050.3.189.2014 189.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej(...)
05.06.2014 13:27 SP.0050.3.188.2014 188.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów z rezerwy budżetowej
05.06.2014 13:26 SP.0050.3.187.2014 187.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
05.06.2014 13:25 SP.0050.3.186.2014 186.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
05.06.2014 13:23 SP.0050.3.185.2014 185.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.06.2014 13:22 SP.0050.3.184.2014 184.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
05.06.2014 13:21 SP.0050.3.183.2014 183.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
05.06.2014 13:19 SP.0050.3.182.2014 182.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
05.06.2014 13:18 SP.0050.3.181.2014 181.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
05.06.2014 13:17 SP.0050.3.180.2014 180.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014
05.06.2014 13:16 SP.0050.3.179.2014 179.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
05.06.2014 13:14 SP.0050.3.178.2014 178.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących zadań bieżących realizowanych przez gminę na postawie porozumień z organami administracji rządowej
05.06.2014 13:13 SP.0050.3.177.2014 177.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
05.06.2014 13:11 SP.0050.3.176.2014 176.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.06.2014 13:10 SP.0050.3.175.2014 175.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
05.06.2014 13:09 SP.0050.3.174.2014 174.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
05.06.2014 13:06 SP.0050.3.173.2014 173.2014 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.98.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.05.2014 r. w sprawie dokonania przeniesień wydaktów budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w (...)
05.06.2014 13:04 SP.0050.3.172.2014 172.2014 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.97.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.05.2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014
30.05.2014 13:52 SP.0050.3.171.2014 171.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
30.05.2014 13:50 SP.0050.3.170.2014 170.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
29.05.2014 13:33 SP.0050.3.169.2014 169.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
29.05.2014 13:31 SP.0050.3.168.2014 168.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów z rezerwy budżetowej
29.05.2014 13:18 SP.0050.3.167.2014 167.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między rozdziałami i paragrafami
29.05.2014 13:16 SP.0050.3.166.2014 166.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
29.05.2014 13:14 SP.0050.3.165.2014 165.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
29.05.2014 13:13 SP.0050.3.164.2014 164.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
22.05.2014 16:34 SP.0050.3.163.2014 163.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
22.05.2014 16:33 SP.0050.3.162.2014 162.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
22.05.2014 16:31 SP.0050.3.161.2014 161.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
22.05.2014 16:30 SP.0050.3.160.2014 160.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
22.05.2014 16:29 SP.0050.3.159.2014 159.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
22.05.2014 16:28 SP.0050.3.158.2014 158.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów z rezwerwy budżetowej
22.05.2014 16:25 SP.0050.3.157.2014 157.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
22.05.2014 16:24 SP.0050.3.156.2014 156.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
22.05.2014 16:23 SP.0050.3.155.2014 155.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
22.05.2014 16:22 SP.0050.3.154.2014 154.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
22.05.2014 16:20 SP.0050.3.153.2014 153.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
16.05.2014 12:48 SP.0050.3.152.2014 152.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
16.05.2014 12:47 SP.0050.3.151.2014 151.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014
16.05.2014 12:46 SP.0050.3.150.2014 150.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
16.05.2014 12:44 SP.0050.3.149.2014 149.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
15.05.2014 18:01 SP.0050.3.148.2014 148.2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014
15.05.2014 18:00 SP.0050.3.147.2014 147.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
15.05.2014 17:59 SP.0050.3.146.2014 146.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między rozdziałami i paragrafami
15.05.2014 17:57 SP.0050.3.145.2014 145.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między rozdziałami i paragrafami
15.05.2014 17:55 SP.0050.3.144.2014 144.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r
15.05.2014 17:54 SP.0050.3.143.2014 143.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
15.05.2014 17:53 SP.0050.3.142.2014 142.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami
15.05.2014 17:52 SP.0050.3.141.2014 141.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydaktów budżetowych między paragrafami

1 2 następna