Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.05.2014 13:02 Druk Nr 24 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 38 w Rudzie Śląskiej.
26.05.2014 13:00 Druk Nr 23 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 38 w Rudzie Śląskiej.
26.05.2014 12:58 Druk Nr 22 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. G.S.* na działalność Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 38 w Rudzie Śląskiej.
26.05.2014 12:50 Druk Nr 21 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. G.S.* na działalność Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 38 w Rudzie Śląskiej.
26.05.2014 12:42 Druk Nr 20 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2014.
26.05.2014 12:38 Druk Nr 19 Projekt uchwały zmieniającej uchwąłę Nr PR.0007.236.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044.
26.05.2014 12:31 Druk Nr 18 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.235.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
26.05.2014 12:24 Druk Nr 17 Projekt uchwały w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044
26.05.2014 12:23 Druk Nr 16 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
26.05.2014 12:21 Druk Nr 15 Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Rudzie Śląskiej.
26.05.2014 12:11 Druk Nr 14 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 15.05.2010 r. zmieniającą uchwałę nr 364/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej
26.05.2014 12:07 Druk Nr 13 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.176.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych
26.05.2014 12:04 Druk Nr 12 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.175.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
26.05.2014 12:00 Druk Nr 11 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej za 2013 rok, dla którego miasto Ruda Śląska jest organizatorem.
26.05.2014 11:57 Druk Nr 10 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej za rok 2013.
26.05.2014 11:53 Druk Nr 9 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej za rok 2013.
26.05.2014 11:49 Druk Nr 8 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej za 2013 rok, dla którego miasto Ruda Śląska jest organizatorem.
26.05.2014 11:45 Druk Nr 7 Projekt uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogółnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą przy ul. Orzegowskiej 25 w Rudzie Śląskiej
26.05.2014 11:37 Druk Nr 6 Projekt uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego z siedzibą przy ul. Bujoczka 2 w Rudzie Śląskiej dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
26.05.2014 11:34 Druk Nr 5 Projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego nr 4 z siedzibą przy ul. Wawrzyna Kałsua 3 w Rudzie Śląskiej dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
26.05.2014 11:24 Druk Nr 4 Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego z siedzibą przy ul. Bujoczka 2 w Rudzie Śląskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 Specjalnych
26.05.2014 11:20 Druk Nr 3 Projekt uchwały w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego nr 4 z siedzibą przy ul. Wawrzyna Kałusa 3 w Rudzie Śląskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej.
26.05.2014 11:17 Druk Nr 2 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej.
26.05.2014 11:13 Druk Nr 1 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.271.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych