Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.07.2014 09:37 SP.0050.2.323.2014 323.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
03.07.2014 15:01 SP.0050.2.322.2014 322.2014 w sprawie przejęcia pojazdów na własność Miasta Ruda Śląska
03.07.2014 14:56 SP.0050.2.321.2014 321.2014 w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 30 im. Karola Miarki w Rudzie Śląskiej pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia zakupionych w ramach projektu "Dzieci naszą przyszłością" (...)
03.07.2014 14:54 SP.0050.2.320.2014 320.2014 w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 25 im. Juliusza Słowackiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Rudzie Śląskiej pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia zakupionych w (...)
03.07.2014 14:53 SP.0050.2.319.2014 319.2014 w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 24 im. Powstańców Ślaskich w Rudzie Śląskiej pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia zakupionych w ramach projektu "Dzieci naszą (...)
03.07.2014 14:52 SP.0050.2.318.2014 318.2014 w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej pomocy dydaktycznych i sprzętu zakupionych w ramach projektu "Dzieci z przyszłością-Indywidualizacja (...)
03.07.2014 14:50 SP.0050.2.317.2014 317.2014 w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 21 im. Biskupa Wilhelma Pluty w Rudzie Ślaskiej pomocy dydaktycznych i sprzętu zakupionych w ramach projektu "Dzieci naszą przyszłością (...)
03.07.2014 14:49 SP.0050.2.316.2014 316.2014 w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 18 im. Ks. Konstantego Damrota w Rudzie Ślaskiej pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia zakupionych w ramach projektu "Dzieci naszą (...)
03.07.2014 14:47 SP.0050.2.315.2014 315.2014 w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej pomocy dydaktycznych i sprzętu zakupionych w ramach projektu "Dzieci naszą przyszłością (...)
03.07.2014 14:46 SP.0050.2.314.2014 314.2014 w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 15 Sportowej z Klasami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Rudzie Śląskiej pomocy dydaktycznych i sprzętu zakupionych w ramach (...)
03.07.2014 14:45 SP.0050.2.313.2014 313.2014 w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 14 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzie Śląskiej pomocy dydaktycznych i sprzętu zakupionych w ramach projektu "Dzieci naszą przyszłością (...)
03.07.2014 14:06 SP.0050.2.312.2014 312.2014 w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 13 im. Alfreda Szklarskiego w Rudzie Śląskiej pomocy dydaktycznych i sprzętu zakupionych w ramach projektu "Dzieci naszą przyszłością (...)
03.07.2014 14:05 SP.0050.2.311.2014 311.2014 w sprawie przekazania Szole Podstawowej Nr 8 im. Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia zakupionych w ramach projektu "Dzieci naszą przyszłością (...)
03.07.2014 14:03 SP.0050.2.310.2014 310.2014 w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 7 im.Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia zakupionych w ramach projektu "Dzieci naszą przyszłością (...)
03.07.2014 14:02 SP.0050.2.309.2014 309.2014 w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 6 im. Marii Skłodowskiej Curie w Rudzie Śląskiej pomocy dydaktycznych i sprzętu zakupionych w ramach projektu "Dzieci naszą przyszłością (...)
03.07.2014 14:01 SP.0050.2.308.2014 308.2014 w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 36 im. Juliusza Słowackiego w Rudzie Śląskiej pomocy dydaktycznych i wyposażenia zakupionych w ramach projektu "Dzieci naszą przyszłością (...)
03.07.2014 13:59 SP.0050.2.307.2014 307.2014 w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 4 im.Józefa Lompy w Rudzie Ślaskiej pomocy dydaktycznych i sprzętu zakupionych w ramach projektu "Dzieci naszą przyszłością" Indywidualizacja (...)
03.07.2014 13:55 SP.0050.2.306.2014 306.2014 w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 3 im. Joanny Schaffgotsch-Gryzik w Rudzie Śląskiej pomocy dydaktycznych i sprzętu zakupionych w ramach projektu "Dzieci naszą przyszłością (...)
03.07.2014 13:53 SP.0050.2.305.2014 305.2014 w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Wyplera w Rudzie Śląskiej pomocy dydaktycznych i sprzętu zakupionych w ramach projektu "Dzieci naszą przyszłością-Indywidualizacja (...)
03.07.2014 13:50 SP.0050.2.304.2014 304.2014 w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rudzie Śląskiej pomocy dydaktycznych,sprzętu i wyposażenia zakupionych w ramach projektu "Dzieci naszą (...)
03.07.2014 13:49 SP.0050.2.303.2014 303.2014 w sprawie uznania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2 - w likwidacji za zlikwidowany zgodnie z Uchwałą (...)
03.07.2014 13:47 SP.0050.2.302.2014 302.2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.02.2013 r. do 31.12.2013 r. Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska (...)
03.07.2014 13:41 SP.0050.2.301.2014 301.2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2013 r. do 31.01.2013 r. Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska (...)
03.07.2014 13:36 SP.0050.2.300.2014 300.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej
03.07.2014 13:23 SP.0050.2.299.2014 299.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej
03.07.2014 13:20 SP.0050.2.298.2014 298.2014 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.217.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 16.05.2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowaedzenia (...)
03.07.2014 13:09 SP.0050.2.297.2014 297.2014 w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 5 w Zespole Szkół Nr 1 w Rudzie Śląskiej pomocy dydaktycznych i sprzętu zakupionych w ramach projektu "Dzieci naszą przyszłością" (...)
03.07.2014 13:04 SP.0050.2.296.2014 296.2014 w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 11 Specjalnej w Zespole Szkół Nr 4 Specjalnych w Rudzie Śląskiej pomocy dydaktycznych i sprzętu zakupionych w ramach projektu "Dzieci naszą (...)
03.07.2014 13:02 SP.0050.2.295.2014 295.2014 w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 12 Specjalnej im.Sw. Łukasza w Zespole Szkół Nr 3 Specjalnych im. Łukasza w Rudzie Śląskiej pomocy dydaktycznych i sprzętu zakupionych w (...)
03.07.2014 13:00 SP.0050.2.294.2014 294.2014 w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 35 Specjalnej w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych w Rudzie Śląskiej pomocy dydaktycznych,sprzętu i wyposażenia zakupionych w ramach projektu (...)
03.07.2014 12:58 SP.0050.2.293.2014 293.2014 w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 41 im. Józefa Wieczorka w Rudzie Śląskiej pomocy dydaktycznych i sprzętu zakupionych w ramach projektu "Dzieci naszą przyszłością (...)
03.07.2014 12:56 SP.0050.2.292.2014 292.2014 w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej pomocy dydaktycznych i sprzętu zakupionych w ramach projektu "Dzieci naszą przyszłością (...)
03.07.2014 12:55 SP.0050.2.291.2014 291.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MOSiR w Rudzie Śląskiej
03.07.2014 12:54 SP.0050.2.290.2014 290.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na nieruchomościach stanowiących gminny zasób nieruchomości
03.07.2014 12:42 SP.0050.2.289.2014 289.2014 w sprawie wysokości opłaty eksploatacyjnej (innej niż opłata targowa) obowiązującej na targowiskach zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących gminny zasób nieruchomości
03.07.2014 12:37 SP.0050.2.288.2014 288.2014 w sprawie ustalenia zasad zbywania w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych
01.07.2014 09:35 SP.0050.2.287.2014 287.2014 w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków dotyczących kaucji zabezpieczającej
01.07.2014 09:31 SP.0050.2.286.2014 286.2014 w sprawie przyjęcia regulaminu postępowania przetargowego, zasad rokowań oraz ustalania wysokości stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Ruda Śląska lub będących w jej posiadaniu
01.07.2014 09:22 SP.0050.2.285.2014 285.2014 w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Ruda Śląska lub będących w jej posiadaniu oddanych w najem za czynsz oznaczony w (...)
01.07.2014 09:20 SP.0050.2.284.2014 284.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego RZAZ
01.07.2014 09:19 SP.0050.2.283.2014 283.2014 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego
01.07.2014 09:16 SP.0050.2.282.2014 282.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
01.07.2014 09:14 SP.0050.2.281.2014 281.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
01.07.2014 09:11 SP.0050.2.280.2014 280.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
20.06.2014 13:50 SP.0050.2.279.2014 279.2014 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 12 usytuowanego w budynku przy ul. Piotra Niedurnego 52 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
20.06.2014 13:48 SP.0050.2.278.2014 278.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Żłobka Miejskiego "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej
20.06.2014 13:46 SP.0050.2.277.2014 277.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
20.06.2014 13:45 SP.0050.2.276.2014 276.2014 w sprawie przekazania dotychczasowego wyposażenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej Ośrodkowi Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
20.06.2014 13:44 SP.0050.2.275.2014 275.2014 w sprawie przekazania dotychczasowego wyposażenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
20.06.2014 13:42 SP.0050.2.274.2014 274.2014 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Józefa Piłsudskiego z przeznaczeniem na (...)

1 2 następna