Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.06.2014 13:41 SP.0050.2.273.2014 273.2014 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Grodzkiej nr 1 w Rudzie Śląskiej - Halembie
20.06.2014 13:40 SP.0050.2.272.2014 272.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej dla budynków (...)
20.06.2014 13:39 SP.0050.2.271.2014 271.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie podziału nieruchomości u zbiegu ulic: 1 Maja (...)
20.06.2014 13:38 SP.0050.2.270.2014 270.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "budowę odcinka trasy N-S od ul. 1 Maja do ul. Bukowej w (...)
20.06.2014 13:35 SP.0050.2.269.2014 269.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "rewitalizację ośrodka sportowo-rekreacyjnego z (...)
20.06.2014 13:34 SP.0050.2.268.2014 268.2014 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Kłodnickiej w Rudzie Śląskiej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
11.06.2014 15:30 SP.0050.2.267.2014 267.2014 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie pozbawienia drogi ulicy Ludowej w Toszku - droga powiatowa Nr 2988 S
11.06.2014 15:28 SP.0050.2.266.2014 266.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
10.06.2014 08:50 SP.0050.2.265.2014 265.2014 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 01 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul. Wojska Polskiego 2, Czarnoleśnej 6,6A
10.06.2014 08:48 SP.0050.2.264.2014 264.2014 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Orzegowskiej 20 w Rudzie Śląskiej na poprawę warunków zagospodarowania (...)
10.06.2014 08:47 SP.0050.2.263.2014 263.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "obsługę prawną wybranych Wydziałów Urzędu Miasta Ruda Śląska"
10.06.2014 08:45 SP.0050.2.262.2014 262.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie programów operacyjnych z zakresu polityki (...)
10.06.2014 08:44 SP.0050.2.261.2014 261.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: " Budowa parkingu przy ul.Radoszowskiej 104-110 w Rudzie (...)
10.06.2014 08:42 SP.0050.2.260.2014 260.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla (...)
10.06.2014 08:40 SP.0050.2.259.2014 259.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizację letniego basenu kąpielowego przy ul. Ratowników 2
06.06.2014 10:27 SP.0050.2.258.2014 258.2014 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d
06.06.2014 10:26 SP.0050.2.257.2014 257.2014 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zadrowotnej
06.06.2014 10:25 SP.0050.2.256.2014 256.2014 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
06.06.2014 10:23 SP.0050.2.255.2014 255.2014 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
06.06.2014 10:22 SP.0050.2.254.2014 254.2014 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
06.06.2014 10:19 SP.0050.2.253.2014 253.2014 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51 b
06.06.2014 10:10 SP.0050.2.252.2014 252.2014 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
06.06.2014 10:04 SP.0050.2.251.2014 251.2014 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
04.06.2014 13:41 SP.0050.2.250.2014 250.2014 w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A z siedzibą w Bytomiu prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 2142/323, (...)
04.06.2014 13:40 SP.0050.2.249.2014 249.2014 w sprawie przyjęcia regulaminu przetargów na ustalenie wysokości czynszu najmu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ruda Śląska
04.06.2014 13:38 SP.0050.2.248.2014 248.2014 w sprawie określenia składu komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola i publicznej szkoły, dla których organem prowadzącym jest Miasto (...)
04.06.2014 13:33 SP.0050.2.247.2014 247.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym (...)
04.06.2014 13:31 SP.0050.2.246.2014 246.2014 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr SP.0050.2.89.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28 lutego 2014 roku
04.06.2014 13:27 SP.0050.2.245.2014 245.2014 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu u zbiegu ulic Czarnoleśnej i Kazimierza z przeznaczeniem pod (...)
04.06.2014 13:25 SP.0050.2.244.2014 244.2014 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ulicy Konstantego Ciołkowskiego z przeznaczeniem pod (...)
04.06.2014 13:24 SP.0050.2.243.2014 243.2014 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ulicy Konstantego Ciołkowskiego z przeznaczeniem pod (...)
04.06.2014 13:23 SP.0050.2.242.2014 242.2014 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ulicy Eugeniusza Romera z przeznaczeniem pod zabudowę (...)
04.06.2014 13:22 SP.0050.2.241.2014 241.2014 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ulicy Eugeniusza Romera z przeznaczeniem pod zabudowę (...)
04.06.2014 13:19 SP.0050.2.240.2014 240.2014 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ulicy Eugeniusza Romera z przeznaczeniem pod zabudowę (...)

poprzednia 1 2