Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.06.2014 14:09 PR.0007.119.2014 Uchwała Nr PR.0007.119.2014 w sprawie skargi p. A.K.* zamieszkałego w Rudzie Śląskiej na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
11.06.2014 14:05 PR.0007.118.2014 Uchwała Nr PR.0007.118.2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 38 w Rudzie Śląskiej.
11.06.2014 14:01 PR.0007.117.2014 Uchwała Nr PR.0007.117.2014 w sprawie rozpatrzenia skargi p.G.S.* na działalność Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 38 w Rudzie Śląskiej.
11.06.2014 13:51 PR.0007.116.2014 Uchwała Nr PR.0007.116.2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.271.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
11.06.2014 13:49 PR.0007.115.2014 Uchwała Nr PR.0007.115.2014 w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Rudzie Śląskiej.
11.06.2014 13:45 PR.0007.114.2014 Uchwała Nr PR.0007.114.2014 zmieniająca uchwałę nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13.05.2010 r. zmieniającą uchwałę nr 364/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.11.2003 r.
11.06.2014 13:42 PR.0007.113.2014 Uchwała Nr PR.0007.113.2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.176.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych
11.06.2014 13:39 PR.0007.112.2014 Uchwała Nr PR.0007.112.2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.175.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
11.06.2014 13:36 PR.0007.111.2014 Uchwała Nr PR.0007.111.2014 w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą przy ul. Orzegowskiej 25 w Rudzie Śląskiej
11.06.2014 13:32 PR.0007.110.2014 Uchwała Nr PR.0007.110.2014 w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego z siedzibą przy ul. Bujoczka 2 w Rudzie Śląskiej
11.06.2014 13:27 PR.0007.109.2014 Uchwała Nr PR.0007.109.2014 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego nr 4 z siedzibą przy ul. Wawrzyna Kałusa 3 w Rudzie Śląskiej, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
11.06.2014 12:46 PR.0007.108.2014 Uchwała Nr PR.0007.108.2014 w sprawie wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego z siedzibą przy ul. Bujoczka 2 w Rudzie Śląskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7
11.06.2014 12:43 PR.0007.107.2014 Uchwała Nr PR.0007.107.2014 w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego nr 4 z siedzibą przy ul. Wawrzyna Kałusa 3 w Rudzie Śląskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Mikołaja Kopernika
11.06.2014 12:40 PR.0007.106.2014 Uchwała Nr PR.0007.106.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej za rok 2013, dla którego miasto Ruda Śląska jest organizatorem.
11.06.2014 12:36 PR.0007.105.2014 Uchwała Nr PR.0007.105.2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej za rok 2013.
11.06.2014 12:34 PR.0007.104.2014 Uchwała Nr PR.0007.104.2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej za rok 2013.
11.06.2014 12:25 PR.0007.103.2014 Uchwała Nr PR.0007.103.2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej za 2013 rok
11.06.2014 12:19 PR.0007.102.2014 Uchwała Nr PR.0007.102.2014 w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej.
11.06.2014 12:17 PR.0007.101.2014 Uchwała Nr PR.0007.101.2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2014.
11.06.2014 12:12 PR.0007.100.2014 Uchwała Nr PR.0007.100.2014 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044.
11.06.2014 12:07 PR.0007.99.2014 Uchwała Nr PR.0007.99.2014 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
11.06.2014 12:03 PR.0007.98.2014 Uchwała Nr PR.0007.98.2014 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044
11.06.2014 11:39 PR.0007.97.2014 Uchwała nr PR.0007.97.2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
11.06.2014 11:31 PR.0007.96.2014 Uchwała Nr PR.0007.96.2014 w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów w związku z sytuacją w branży górnictwa węgla kamiennego.