Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.08.2014 11:36 SP.0050.3.279.2014 279.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.07.2014 11:01 SP.0050.3.278.2014 278.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.07.2014 10:59 SP.0050.3.277.2014 277.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
31.07.2014 10:58 SP.0050.3.276.2014 276.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
31.07.2014 10:56 SP.0050.3.275.2014 275.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
31.07.2014 10:54 SP.0050.3.274.2014 274.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
31.07.2014 10:53 SP.0050.3.273.2014 273.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
31.07.2014 10:52 SP.0050.3.272.2014 272.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
31.07.2014 10:50 SP.0050.3.271.2014 271.2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014
31.07.2014 10:49 SP.0050.3.270.2014 270.2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014
31.07.2014 10:48 SP.0050.3.269.2014 269.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
31.07.2014 10:47 SP.0050.3.268.2014 268.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.07.2014 14:54 SP.0050.3.267.2014 267.2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014
28.07.2014 14:53 SP.0050.3.266.2014 266.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.07.2014 14:52 SP.0050.3.265.2014 265.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.07.2014 14:51 SP.0050.3.264.2014 264.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań bieżących realizowanych przez gminę na (...)
28.07.2014 14:50 SP.0050.3.263.2014 263.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
28.07.2014 14:49 SP.0050.3.262.2014 262.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.07.2014 14:47 SP.0050.3.261.2014 261.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.07.2014 14:46 SP.0050.3.260.2014 260.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
28.07.2014 14:43 SP.0050.3.259.2014 259.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
28.07.2014 14:42 SP.0050.3.258.2014 258.2014 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2014 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
28.07.2014 14:41 SP.0050.3.257.2014 257.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.07.2014 14:40 SP.0050.3.256.2014 256.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
28.07.2014 14:38 SP.0050.3.255.2014 255.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
17.07.2014 15:27 SP.0050.3.254.2014 254.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
17.07.2014 15:26 SP.0050.3.253.2014 253.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
17.07.2014 15:25 SP.0050.3.252.2014 252.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
17.07.2014 15:23 SP.0050.3.251.2014 251.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
17.07.2014 15:21 SP.0050.3.250.2014 250.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
17.07.2014 15:20 SP.0050.3.249.2014 249.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
17.07.2014 15:17 SP.0050.3.248.2014 248.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
10.07.2014 11:51 SP.0050.3.247.2014 247.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
10.07.2014 11:50 SP.0050.3.246.2014 246.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
10.07.2014 11:48 SP.0050.3.245.2014 245.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
10.07.2014 11:47 SP.0050.3.244.2014 244.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
10.07.2014 11:43 SP.0050.3.243.2014 243.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
10.07.2014 11:41 SP.0050.3.242.2014 242.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
10.07.2014 11:39 SP.0050.3.241.2014 241.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
10.07.2014 11:36 SP.0050.3.240.2014 240.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
10.07.2014 11:34 SP.0050.3.239.2014 239.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
10.07.2014 11:31 SP.0050.3.238.2014 238.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami