Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.09.2014 08:59 SP.0050.3.347.2014 347.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
18.09.2014 08:57 SP.0050.3.346.2014 346.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
18.09.2014 08:56 SP.0050.3.345.2014 345.2014 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.158.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 11.09.2014 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami oraz zadaniami (...)
16.09.2014 14:50 SP.0050.3.344.2014 344.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
16.09.2014 14:48 SP.0050.3.343.2014 343.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
16.09.2014 14:47 SP.0050.3.342.2014 342.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
16.09.2014 14:46 SP.0050.3.341.2014 341.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
16.09.2014 14:45 SP.0050.3.340.2014 340.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
16.09.2014 14:44 SP.0050.3.339.2014 339.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r
16.09.2014 14:43 SP.0050.3.338.2014 338.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r
16.09.2014 14:42 SP.0050.3.337.2014 337.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (...)
16.09.2014 14:41 SP.0050.3.336.2014 336.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
16.09.2014 14:40 SP.0050.3.335.2014 335.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
16.09.2014 14:38 SP.0050.3.334.2014 334.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
16.09.2014 14:36 SP.0050.3.333.2014 333.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami

poprzednia 1 2