Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.04.2014 09:44 PR.0007.60.2014 PR.0007.60.2014 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, objętych ochroną konserwatorską, w których wykonano remont całej elewacji frontowej.
11.04.2014 09:42 PR.0007.59.2014 PR.0007.59.2014 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej niż stopa redyskonta weksli stosowana przez Narodowy Bank Polski (...)
11.04.2014 09:38 PR.0007.58.2014 PR.0007.58.2014 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej niż stopa redyskonta weksli stosowana przez Narodowy Bank Polski (... )
11.04.2014 09:31 PR.0007.55.2014 PR.0007.55.2014 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
11.04.2014 09:26 PR.0007.54.2014 PR.0007.54.2014 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska.
10.03.2014 13:37 PR.0007.44.2014 PR.0007.44.2014 w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach, w rejonie ulicy Wireckiej.
10.03.2014 13:33 PR.0007.43.2014 PR.0007.43.2014 w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ruda śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach, rejonie ulicy Grzybowej, Średniej.
10.03.2014 13:26 PR.0007.42.2014 PR.0007.42.2014 w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej - Orzegowie, w rejonie ulicy Jerzego Ziętka.
10.03.2014 13:19 PR.0007.40.2014 PR.0007.40.2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (...)
10.03.2014 13:17 PR.0007.39.2014 PR.0007.39.2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
10.03.2014 13:06 PR.0007.35.2014 PR.0007.35.2014 w sprawie ustalenia regulaminu targowisk zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących gminny zasób nieruchomości.
10.03.2014 12:59 PR.0007.29.2014 PR.0007.29.2014 w sprawie zmiany przebiegu drogi nr 8400 S ulicy Zabrzańskiej oraz drogi nr 8405 S ciągu ulic Piastowskiej - Wolności, zaliczanych do kategorii dróg powiatowych.
10.03.2014 12:55 PR.0007.28.2014 PR.0007.28.2014 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 (...)
10.03.2014 12:53 PR.0007.27.2014 PR.0007.27.2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.271.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych (..)
10.03.2014 12:48 PR.0007.26.2014 PR.0007.26.2014 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji (...)
10.03.2014 12:45 PR.0007.25.2014 PR.0007.25.2014 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Ruda Śląska.
10.03.2014 12:43 PR.0007.24.2014 PR.0007.24.2014 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków instrumentem płatniczym.
10.03.2014 12:38 PR.0007.23.2014 PR.0007.23.2014 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
14.02.2014 11:49 PR.0007.8.2014 PR.0007.8.2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.271.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta (..)
14.02.2014 11:46 PR.0007.6.2014 PR.0007.6.2014 zmieniająca uchwałę Nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13.05.2010 r. zmieniającą uchwałę nr 364/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.11.2003 r. (...)
14.02.2014 11:40 PR.0007.5.2014 PR.0007.5.2014 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

poprzednia 1 2