Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.11.2014 13:21 SP.0050.3.00478.2014 478.2014 w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia Nr SP.0050.3.441.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok (...)
10.11.2014 13:19 SP.0050.3.477.2014 477.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
10.11.2014 13:18 SP.0050.3.476.2014 476.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
10.11.2014 13:16 SP.0050.3.475.2014 475.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
10.11.2014 13:15 SP.0050.3.474.2014 474.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań bieżących realizowanych przez gminę na (...)
10.11.2014 13:13 SP.0050.3.473.2014 473.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
10.11.2014 13:12 SP.0050.3.472.2014 472.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie ustawami
10.11.2014 12:57 SP.0050.3.471.2014 471.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
10.11.2014 12:56 SP.0050.3.470.2014 470.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
10.11.2014 12:51 SP.0050.3.469.2014 469.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
10.11.2014 12:49 SP.0050.3.468.2014 468.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
10.11.2014 12:48 SP.0050.3.467.2014 467.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w ramach zadań bieżących z zakresu administracji (...)
10.11.2014 12:46 SP.0050.3.466.2014 466.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
10.11.2014 12:44 SP.0050.3.465.2014 465.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
10.11.2014 12:43 SP.0050.3.464.2014 464.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
10.11.2014 12:41 SP.0050.3.463.2014 463.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
10.11.2014 12:40 SP.0050.3.462.2014 462.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
10.11.2014 12:38 SP.0050.3.461.2014 461.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
10.11.2014 12:37 SP.0050.3.460.2014 460.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
06.11.2014 16:51 SP.0050.3.459.2014 459.2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014
06.11.2014 16:50 SP.0050.3.458.2014 458.2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014
06.11.2014 16:49 SP.0050.3.457.2014 457.2014 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.186.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.10.2014 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi (...)
06.11.2014 16:46 SP.0050.3.456.2014 456.2014 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.185.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.10.2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014
31.10.2014 14:59 SP.0050.3.455.2014 455.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
31.10.2014 14:55 SP.0050.3.454.2014 454.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.0050.3.382.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących (...)
31.10.2014 14:54 SP.0050.3.453.2014 453.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
31.10.2014 14:53 SP.0050.3.452.2014 452.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
31.10.2014 14:51 SP.0050.3.451.2014 451.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
31.10.2014 14:50 SP.0050.3.450.2014 450.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
31.10.2014 14:48 SP.0050.3.449.2014 449.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.10.2014 14:47 SP.0050.3.448.2014 448.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.10.2014 14:46 SP.0050.3.447.2014 447.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.10.2014 14:45 SP.0050.3.446.2014 446.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
31.10.2014 14:43 SP.0050.3.445.2014 445.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie ustawami
31.10.2014 14:42 SP.0050.3.444.2014 444.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.10.2014 14:41 SP.0050.3.443.2014 443.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
31.10.2014 14:34 SP.0050.3.442.2014 442.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
31.10.2014 14:33 SP.0050.3.441.2014 441.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
31.10.2014 14:31 SP.0050.3.440.2014 440.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
31.10.2014 14:30 SP.0050.3.439.2014 439.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
24.10.2014 14:52 SP.0050.3.438.2014 438.2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014
24.10.2014 14:51 SP.0050.3.437.2014 437.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
24.10.2014 14:50 SP.0050.3.436.2014 436.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
24.10.2014 14:49 SP.0050.3.435.2014 435.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
24.10.2014 14:48 SP.0050.3.434.2014 434.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
24.10.2014 14:46 SP.0050.3.433.2014 433.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
24.10.2014 14:41 SP.0050.3.432.2014 432.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
24.10.2014 14:38 SP.0050.3.431.2014 431.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
24.10.2014 14:36 SP.0050.3.430.2014 430.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
24.10.2014 14:34 SP.0050.3.429.2014 429.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami

1 2 następna