Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.11.2014 15:17 SP.0050.3.517.2014 517.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
20.11.2014 15:16 SP.0050.3.516.2014 516.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
20.11.2014 15:15 SP.0050.3.515.2014 515.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
20.11.2014 15:13 SP.0050.3.514.2014 514.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
20.11.2014 15:10 SP.0050.3.513.2014 513.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.11.2014 14:59 SP.0050.3.512.2014 512.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.11.2014 14:58 SP.0050.3.511.2014 511.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
20.11.2014 14:57 SP.0050.3.510.2014 510.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
20.11.2014 14:55 SP.0050.3.509.2014 509.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
20.11.2014 14:52 SP.0050.3.508.2014 508.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
20.11.2014 14:50 SP.0050.3.507.2014 507.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
20.11.2014 14:49 SP.0050.3.506.2014 506.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
20.11.2014 14:47 SP.0050.3.505.2014 505.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
20.11.2014 14:46 SP.0050.3.504.2014 504.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.11.2014 14:44 SP.0050.3.503.2014 503.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.11.2014 14:43 SP.0050.3.502.2014 502.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
20.11.2014 14:39 SP.0050.3.501.2014 501.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.11.2014 14:37 SP.0050.3.500.2014 500.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
20.11.2014 14:35 SP.0050.3.499.2014 499.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
20.11.2014 14:34 SP.0050.3.498.2014 498.2014 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2014 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
20.11.2014 14:32 SP.0050.3.497.2014 497.2014 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2014 r. w zakresie zadań rządowych zleconych gminie ustawami
20.11.2014 14:30 SP.0050.3.496.2014 496.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.11.2014 14:29 SP.0050.3.495.2014 495.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
20.11.2014 14:27 SP.0050.3.494.2014 494.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
14.11.2014 14:21 SP.0050.3.493.2014 493.2014 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2029 oraz projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i (...)
14.11.2014 14:20 SP.0050.3.492.2014 492.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.11.2014 14:19 SP.0050.3.491.2014 491.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
14.11.2014 14:18 SP.0050.3.490.2014 490.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
14.11.2014 14:17 SP.0050.3.489.2014 489.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.11.2014 14:16 SP.0050.3.488.2014 488.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
14.11.2014 14:15 SP.0050.3.487.2014 487.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
14.11.2014 14:14 SP.0050.3.486.2014 486.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
14.11.2014 14:12 SP.0050.3.485.2014 485.2014 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2014 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
14.11.2014 13:24 SP.0050.3.484.2014 484.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
14.11.2014 13:22 SP.0050.3.483.2014 483.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
14.11.2014 13:21 SP.0050.3.482.2014 482.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
14.11.2014 13:20 SP.0050.3.481.2014 481.2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014
14.11.2014 13:18 SP.0050.3.480.2014 480.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
14.11.2014 13:17 SP.0050.3.479.2014 479.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

poprzednia 1 2