Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.12.2014 10:19 Druk Nr 10 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.236.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044.
16.12.2014 10:12 Druk Nr 9 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.235.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
16.12.2014 09:11 Druk Nr 8 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
12.12.2014 10:07 Druk Nr 7 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Aquadrom spólka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
12.12.2014 10:05 Druk Nr 6 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac spolecznie użytecznych w 2015 roku.
12.12.2014 10:02 Druk Nr 5 Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
12.12.2014 09:54 Druk Nr 4 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług kardiologicznych w Przychodni Rejonowej
12.12.2014 09:46 Druk Nr 3 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług stomatologicznych w Przychodni Rejonowej
12.12.2014 09:42 Druk Nr 2 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę sprzętu stomatologicznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela
12.12.2014 09:00 Druk Nr 1 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.193.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 października 2014 r.