Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2014 12:14 Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015.
23.12.2014 11:56 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2029.
23.12.2014 11:53 Druk Nr 9 Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska.
23.12.2014 11:50 Druk Nr 8 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Ruda Śląska w Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.
23.12.2014 11:48 Druk nr 7 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Ruda Śląska do składu Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej.
23.12.2014 11:43 Druk Nr 6 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste części działki gruntu położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Solidarności zabudowanej garażami murowanymi.
23.12.2014 11:37 Druk Nr 5 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie garaży murowanych nr 2 i 6 położonych w Rudzie Śląskiej - Rudzie, usytuowanych w budynku mieszkalnym przy ul. Magazynowej nr 31
23.12.2014 11:17 Druk Nr 4 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Głównej zabudowanych garażami murowanymi.
23.12.2014 11:07 Druk Nr 3 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul. Ks. Jana Szymały
23.12.2014 10:59 Druk Nr 2 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ul.Józefa Pordzika zabudowanych garażami murowanymi.
23.12.2014 10:48 Druk Nr 1 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Osiedlowej zabudowanych garażami murowanymi.