Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.01.2015 11:38 PR.0007.236.2014 Uchwała Nr PR.0007.236.2014 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2015 roku.
08.01.2015 11:35 PR.0007.235.2014 Uchwała Nr PR.0007.235.2014 w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
08.01.2015 11:31 PR.0007.234.2014 Uchwała Nr PR.0007.234.2014 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług kardiologicznych w Przychodni Rejonowej
08.01.2015 11:26 PR.0007.233.2014 Uchwała Nr PR.0007.233.2014 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług stomatologicznych w Przychodni Rejonowej
08.01.2015 11:23 PR.0007.232.2014 Uchwała Nr PR.0007.232.2014 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę sprzętu stomatologicznego Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
08.01.2015 11:16 PR.0007.231.2014 Uchwała Nr PR.0007.231.2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.193.2014 Rady Miasta Ruda Ślaska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
08.01.2015 11:13 PR.0007.230.2014 Uchwała Nr PR.0007.230.2014 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
08.01.2015 11:06 PR.0007.229.2014 Uchwała Nr PR.0007.229.2014 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044.
08.01.2015 10:34 PR.0007.228.2014 Uchwała Nr PR.0007.228.2014 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.235.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.
08.01.2015 10:11 PR.0007.227.2014 Uchwała Nr PR.0007.227.2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014.