Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.02.2015 13:45 SP.0050.1.8.2015 8.2015 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.69.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora (...)
03.02.2015 12:21 SP.0050.1.7.2015 7.2015 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji z zakresu Wydziału Administracyjnego przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
03.02.2015 12:11 SP.0050.1.6.2015 6.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.0050.1.61.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej Środków Trwałych
03.02.2015 11:58 SP.0050.1.5.2015 5.2015 w sprawie zasad obiegu i kontroli sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia i rozdysponowywania środków publicznych oraz sprawozdań finansowych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska (...)
02.02.2015 12:15 SP.0050.1.4.2015 4.2015 w sprawie ustalenia zasad nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta Ruda Śląska przez określone jednostki i podmioty
02.02.2015 12:14 SP.0050.1.3.2015 3.2015 w sprawie ustalenia składu komisji rektrutacyjnej do ogłoszonego naboru na wolne stanowiska pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
02.02.2015 12:12 SP.0050.1.2.2015 2.2015 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska dodatkowych dni wolnych od pracy, w zamian za święta przypadające w dniach 15 sierpnia oraz 26 grudnia 2015 r.
26.01.2015 09:05 SP.0050.1.1.2015 1.2015 w sprawie powołania Zespołu do spraw rozliczenia projektu "Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" o nazwie "Jednostka Realizująca Projekt"