Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.01.2015 14:03 PR.0007.16.2015 Uchwała Nr PR.0007.16.2015 w sprawie skargi złożonej przez Pana Z.N. * zamieszkałego w Rudzie Śląskiej na przewlekłość działań Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
27.01.2015 13:58 PR.0007.14.2015 Uchwała Nr PR.0007.14.2015 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Ruda Śląska w komisji do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
27.01.2015 13:39 PR.0007.15.2015 Uchwała Nr PR.0007.15.2015 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Ruda Śląska na rok 2015
27.01.2015 13:29 PR.0007.13.2015 Uchwała Nr PR.0007.13.2015 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania miasta Ruda Śląska w Zgromadzeniu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach
27.01.2015 13:12 PR.0007.12.2015 Uchwała Nr PR.0007.12.2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego przy ...
27.01.2015 13:08 PR.0007.11.2015 Uchwała Nr PR.0007.11.2015 w sprawie określenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska
27.01.2015 12:52 Uchwała Nr PR.0007.10.2015 w sprawie zmiany Statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 nadnego ...
27.01.2015 12:35 PR.0007.9.2015 Uchwała Nr PR.0007.9.2015 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2030
27.01.2015 12:29 PR.0007.8.2015 Uchwała Nr PR.0007.8.2015 w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030"
27.01.2015 12:18 PR.0007.7.2015 Uchwała Nr PR.0007.7.2015 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - dla ...
27.01.2015 12:15 PR.0007.6.2015 Uchwała Nr PR.0007.6.2015 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
27.01.2015 12:12 PR.0007.5.2015 Uchwała Nr PR.0007.5.2015 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
27.01.2015 12:08 PR.0007.4.2015 Uchwała Nr PR.0007.4.2015 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.238.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2029
27.01.2015 11:56 PR.0007.3.2015 Uchwała Nr PR.0007.3.2015 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu
27.01.2015 11:53 PR.0007.2.2015 Uchwała Nr PR.0007.2.2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015