Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.07.2014 14:51 AP.271.73.2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
30.06.2014 14:05 AP.271.73.2014 Zawiadomienie o wyniku postępowania
30.05.2014 12:59 AP.271.73.2014 Informacja z otwarcia ofert
27.05.2014 12:48 AP.271.73.2014 Zapytanie Nr 3 + odpowiedź + inf. o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium
27.05.2014 12:46 AP.271.73.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
21.05.2014 12:36 AP.271.73.2014 Zapytanie Nr 2 + odpowiedź
19.05.2014 13:53 AP.271.73.2014 Zapytanie Nr 1 + odpowiedź
13.05.2014 09:09 AP.271.73.2014 Zmiana treści SIWZ
12.05.2014 10:08 AP.271.73.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
12.05.2014 10:04 AP.271.73.2014 Ogłoszenie o zamówieniu