Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.03.2015 09:18 SP.0050.1.18.2015 18.2015 w sprawie powołania komisji do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
02.03.2015 09:13 SP.0050.1.17.2015 17.2015 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji z zakresu Wydziału Kadr, przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
02.03.2015 09:11 SP.0050.1.16.2015 16.2015 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji z zakresu Wydziału Dróg i Mostów, przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
24.02.2015 11:04 SP.0050.1.15.2015 15.2015 w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
18.02.2015 09:51 SP.0050.1.14.2015 14.2015 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji z zakresu Referatu Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich, przechowywanej w Archiwum Zakadowym Urzędu Miasta(...)
18.02.2015 09:48 SP.0050.1.13.2015 13.2015 w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska na rok 2015.
18.02.2015 09:46 SP.0050.1.12.2015 12.2015 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Ruda Ślaska, ustalenia na rok 2015 maksymalnej kwoty dofinansowania (...)
10.02.2015 09:17 SP.0050.1.11.2015 11.2015 wprowadzające zmiany w Zarządzeniu PM Nr SP.0050.1.62.2014 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UM i PINB.
10.02.2015 09:16 SP.0050.1.10.2015 10.2015 wprowadzające zmiany w Zarządzeniu PM Nr SP.0050.1.63.2014 w sprawie powołania Komisji Socjalnej wspomagającej realizację polityki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w UM Ruda Ślaska.
10.02.2015 09:15 SP.0050.1.9.2015 9.2015 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji z zakresu Wydziału Zamówień Publicznych, przechowywanej w Archiwum Zakładowym UM Ruda Śląska.