Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.04.2015 08:29 SP.0050.1.36.2015 36.2015 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji z zakresu Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
09.04.2015 08:27 SP.0050.1.35.2015 35.2015 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji z zakresu Wydziału Inwestycji, przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
09.04.2015 08:26 SP.0050.1.34.2015 34.2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu przekazanego w nieodpłatne użytkowanie w ramach projektu Śląski System Informacji Turystycznej
09.04.2015 08:23 SP.0050.1.33.2015 33.2015 w sprawie powołania Zespołu ds. zapewnienia obsługi administracyjnej i techniczno-materialnych warunków pracy miejskiej i obwodowych komisji wyborczych w Rudzie Śląskiej dla (...)
09.04.2015 08:22 SP.0050.1.32.2015 32.2015 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Spraw Lokalowych przechowywanej w Archiwum Zakadowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
09.04.2015 08:20 SP.0050.1.31.2015 31.2015 w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Józefowi Gluchowi
09.04.2015 08:17 SP.0050.1.30.2015 30.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do ogłoszonego naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
31.03.2015 15:36 SP.0050.1.29.2015 29.2015 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji wytworzonej przez zlikwidowany Miejski Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Rudzie Śląskiej, którego zadania przejął (...)
31.03.2015 15:31 SP.0050.1.28.2015 28.2015 w sprawie przyjęcia zasad wdrażania, realizacji, monitorowania i aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030 oraz powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. (...)
31.03.2015 15:25 SP.0050.1.27.2015 27.2015 w sprawie określenia zasad i terminów odprowadzania zrealizowanych dochodów oraz przekazania środków finansowych na pokrycie wydatków realizowanych przez jednostki budżetowe Miasta Ruda Śląska
19.03.2015 12:42 SP.0050.1.26.2015 26.2015 w sprawie powołania komisji do brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych
19.03.2015 12:40 SP.0050.1.25.2015 25.2015 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji z zakresu Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej w Wydziale Spraw Obywatelskich, przechowywanej w Archiwum (...)
19.03.2015 12:38 SP.0050.1.24.2015 24.2015 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji z zakresu Referatu Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych, przechowywanej w (...)
13.03.2015 08:42 SP.0050.1.23.2015 23.2015 w sprawie ustalenia zasad sporządzania planu zadań i sprawozdania z ich realizacji wraz z miernikami i celami w Urzędzie Miasta Ruda Śląska oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Ruda
13.03.2015 08:34 SP.0050.1.22.2015 22.2015 w sprawie wprowadzenia Zasad windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych, należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (...)
13.03.2015 08:31 SP.0050.1.21.2015 21.2015 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do ogłoszonego naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
06.03.2015 14:51 SP.0050.1.20.2015 20.2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, celem wyłonienia kandydata do powołania na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w (...)
06.03.2015 14:47 SP.0050.1.19.2015 19.2015 w sprawie powołania Zespołu do spraw rozliczenia projektu "Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" o nazwie "Jednostka Realizująca Projekt"