Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.04.2015 11:47 SP.0050.3.123.2015 123.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
09.04.2015 11:44 SP.0050.3.122.2015 122.2015 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2014 rok, sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy (...)
09.04.2015 11:41 SP.0050.3.121.2015 121.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
09.04.2015 11:38 SP.0050.3.120.2015 120.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
09.04.2015 11:37 SP.0050.3.00119.2015 119.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
09.04.2015 11:36 SP.0050.3.118.2015 118.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
09.04.2015 11:35 SP.0050.3.117.2015 117.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
09.04.2015 11:34 SP.0050.3.116.2015 116.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
09.04.2015 11:33 SP.0050.3.115.2015 115.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
09.04.2015 11:24 SP.0050.3.114.2015 114.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
09.04.2015 11:14 SP.0050.3.113.2015 113.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
09.04.2015 11:13 SP.0050.3.112.2015 112.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
09.04.2015 11:11 SP.0050.3.111.2015 111.2015 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.76.2015 r. Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24.03.2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
09.04.2015 11:10 SP.0050.3.110.2015 110.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
09.04.2015 11:01 SP.0050.3.109.2015 109.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
01.04.2015 12:25 SP.0050.3.108.2015 108.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
01.04.2015 12:24 SP.0050.3.107.2015 107.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
01.04.2015 12:23 SP.0050.3.106.2015 106.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
01.04.2015 12:21 SP.0050.3.105.2015 105.2015 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
01.04.2015 12:19 SP.0050.3.104.2015 104.2015 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.53.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.03.2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
01.04.2015 12:18 SP.0050.3.103.2015 103.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
01.04.2015 12:16 SP.0050.3.102.2015 102.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie ustawami
01.04.2015 12:15 SP.0050.3.101.2015 101.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.04.2015 12:13 SP.0050.3.100.2015 100.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.04.2015 12:12 SP.0050.3.99.2015 99.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.04.2015 12:09 SP.0050.3.98.2015 98.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.04.2015 12:08 SP.0050.3.97.2015 97.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.04.2015 12:06 SP.0050.3.96.2015 96.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.04.2015 12:05 SP.0050.3.95.2015 95.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.04.2015 12:03 SP.0050.3.94.2015 94.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
01.04.2015 12:01 SP.0050.3.93.2015 93.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
01.04.2015 12:00 SP.0050.3.92.2015 92.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.04.2015 11:57 SP.0050.3.91.2015 91.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
19.03.2015 14:13 SP.0050.3.90.2015 90.2015 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.3.80.2015 Prezydenta Miasta z dnia 6.03.2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r.
19.03.2015 14:11 SP.0050.3.89.2015 89.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
19.03.2015 14:09 SP.0050.3.88.2015 88.2015 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
19.03.2015 14:07 SP.0050.3.87.2015 87.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami
19.03.2015 14:06 SP.0050.3.86.2015 86.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
19.03.2015 14:05 SP.0050.3.85.2015 85.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
19.03.2015 14:03 SP.0050.3.84.2015 84.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
19.03.2015 14:01 SP.0050.3.83.2015 83.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
19.03.2015 14:00 SP.0050.3.82.2015 82.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
19.03.2015 13:58 SP.0050.3.81.2015 81.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.03.2015 10:30 SP.0050.3.80.2015 80.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.03.2015 10:29 SP.0050.3.79.2015 79.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.03.2015 10:27 SP.0050.3.78.2015 78.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2015 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.03.2015 10:21 SP.0050.3.77.2015 77.2015 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2015 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami