Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.05.2015 08:29 SP.0050.1.45.2015 45.2015 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.1.38.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rachunkowości
11.05.2015 08:20 SP.0050.1.44.2015 44.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.0050.1.24.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania składnikami majątku Miasta Ruda (...)
11.05.2015 08:04 SP.0050.1.43.2015 43.2015 w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta Ruda Śląska
11.05.2015 08:03 SP.0050.1.42.2015 42.2015 w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji z zakresu Wydziału Dróg i Mostów, przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
15.04.2015 10:01 SP.0050.1.41.2015 41.2015 w sprawie ustalenia zasad nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta Ruda Śląska przez określone jednostki i podmioty
15.04.2015 09:59 SP.0050.1.40.2015 40.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, celem wyłonienia kandydata do powołania na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum (...)
09.04.2015 08:38 SP.0050.1.39.2015 39.2015 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych
09.04.2015 08:37 SP.0050.1.38.2015 38.2015 w sprawie wprowadzenia Zasad rachunkowości
09.04.2015 08:35 SP.0050.1.37.2015 37.2015 w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Ruda Śląska