Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.05.2015 09:22 SP.0050.2.208.2015 208.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Slaskiej - Wirku przy ul. Alojzego Jankowskiego z (...)
11.05.2015 09:20 SP.0050.2.207.2015 207.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Slaskiej - Goduli przy ulicy Akacjowej z (...)
11.05.2015 09:18 SP.0050.2.206.2015 206.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Slaskiej - Goduli przy ulicy Akacjowej z (...)
11.05.2015 09:16 SP.0050.2.205.2015 205.2015 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Kompanii Węglowej S.A. z (...)
11.05.2015 09:13 SP.0050.2.204.2015 204.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla (...)
11.05.2015 09:10 SP.0050.2.203.2015 203.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Powołanie biegłego w postępowaniu podatkowym w celu (...)
11.05.2015 09:09 SP.0050.2.202.2015 202.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej (...)
11.05.2015 09:06 SP.0050.2.201.2015 201.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na (...)
11.05.2015 09:04 SP.0050.2.200.2015 200.2015 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Nikodema Jaronia z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z (...)
11.05.2015 09:03 SP.0050.2.199.2015 199.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ulicy Akacjowej z (...)
11.05.2015 09:01 SP.0050.2.198.2015 198.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "wykonanie dokumentacji projektowych budowlano-(...)
11.05.2015 08:59 SP.0050.2.197.2015 197.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem (...)
11.05.2015 08:54 SP.0050.2.196.2015 196.2015 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ERASMUS+
11.05.2015 08:43 SP.0050.2.195.2015 195.2015 w sprawie sprzedaży komory kriogenicznej stanowiącej własność Miasta Ruda Śląska
30.04.2015 16:18 SP.0050.2.194.2015 194.2015 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności (...)
30.04.2015 16:16 SP.0050.2.193.2015 193.2015 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży"
30.04.2015 16:15 SP.0050.2.192.2015 192.2015 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży"
30.04.2015 16:09 SP.0050.2.191.2015 191.2015 w sprawie odrzucenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Dni Profilaktyki"
30.04.2015 16:08 SP.0050.2.190.2015 190.2015 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Dni Profilaktyki"
30.04.2015 16:05 SP.0050.2.189.2015 189.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
30.04.2015 15:59 SP.0050.2.188.2015 188.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowę ulicy Dobrej Nadziei w Rudzie Śląskiej"
30.04.2015 15:56 SP.0050.2.187.2015 187.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły (...)
30.04.2015 15:54 SP.0050.2.186.2015 186.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wymiany (...)
30.04.2015 15:53 SP.0050.2.185.2015 185.2015 w sprawie sprzedaży samochodu służbowego marki VW Passat o numerze rejestracyjnym SL 50000 wycofanego z użytku Urzędu Miasta Ruda Śląska
30.04.2015 15:45 SP.0050.2.184.2015 184.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Ochrona osób i mienia budynków Urzędu Miasta przy placu (...)
30.04.2015 15:20 SP.0050.2.183.2015 183.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Na Piaski (...)
30.04.2015 15:12 SP.0050.2.182.2015 182.2015 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr SP.0050.2.279.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska dotyczącego sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 12 usytuowanego w budynku przy ul. (...)
30.04.2015 15:07 SP.0050.2.181.2015 181.2015 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr SP.0050.2.353.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach u zbiegu (...)
30.04.2015 15:03 SP.0050.2.180.2015 180.2015 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Noworudzkiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z (...)
30.04.2015 15:02 SP.0050.2.179.2015 179.2015 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Noworudzkiej z przeznaczeniem pod (...)
30.04.2015 15:01 SP.0050.2.178.2015 178.2015 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Noworudzkiej z przeznaczeniem pod (...)
30.04.2015 14:59 SP.0050.2.177.2015 177.2015 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Bukowej z przeznaczeniem pod zabudowę (...)
30.04.2015 14:58 SP.0050.2.176.2015 176.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ulicy Akacjowej z (...)
30.04.2015 14:56 SP.0050.2.175.2015 175.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ulicy Akacjowej z (...)
30.04.2015 14:54 SP.0050.2.174.2015 174.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ulicy Akacjowej z (...)
30.04.2015 14:53 SP.0050.2.173.2015 173.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ulicy Akacjowej z (...)
30.04.2015 14:48 SP.0050.2.172.2015 172.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Borówkowej (..)
30.04.2015 14:42 SP.0050.2.171.2015 171.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Borówkowej (..)
30.04.2015 14:37 SP.0050.2.170.2015 170.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Borówkowej (..)
30.04.2015 14:33 SP.0050.2.169.2015 169.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Borówkowej (..)
23.04.2015 16:31 SP.0050.2.168.2015 168.2015 w sprawie powołania członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
23.04.2015 16:13 SP.0050.2.167.2015 167.2015 w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków podnajmu oraz oddania w użyczenie osobom trzecim lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Ruda Śląska lub będących w jej posiadaniu
23.04.2015 16:06 SP.0050.2.166.2015 166.2015 w sprawie przekazania wyposażenia zakupionego ze środków Urzędu Miasta Ruda Śląska dla Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej
23.04.2015 16:04 SP.0050.2.165.2015 165.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowę ulicy Władysława Jagiełły i ulicy Dojazdowej (...)
23.04.2015 16:02 SP.0050.2.164.2015 164.2015 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności (...)
23.04.2015 15:59 SP.0050.2.163.2015 163.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "przebudowę ulicy Przemysłowej w Rudzie Śląskiej"
23.04.2015 15:58 SP.0050.2.162.2015 162.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla (...)
23.04.2015 15:57 SP.0050.2.161.2015 161.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawa materiałów promocyjnych oraz świadczenie usług (...)
23.04.2015 15:55 SP.0050.2.160.2015 160.2015 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym 1/7 części niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod drogę dojazdow
23.04.2015 15:53 SP.0050.2.159.2015 159.2015 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Radoszowskiej 169A, na poprawę warunków zagospdoarowania (...)

1 2 następna