Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.04.2015 17:36 SP.0050.2.158.2015 158.2015 w sprawie wyzaczenia osoby do udziału w pracach Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska
16.04.2015 17:35 SP.0050.2.157.2015 157.2015 w sprawie wyboru członków Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska
16.04.2015 17:30 SP.0050.2.156.2015 156.2015 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.124.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie połownia Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
16.04.2015 17:29 SP.0050.2.155.2015 155.2015 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 6 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Solidarności nr 9 w Rudzie Śląskiej - Halembie
16.04.2015 17:27 SP.0050.2.154.2015 154.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół (...)
16.04.2015 17:26 SP.0050.2.153.2015 153.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej
15.04.2015 10:51 SP.0050.2.152.2015 152.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych (...)
15.04.2015 10:43 SP.0050.2.151.2015 151.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa obwodowej trasy rowerowej w Rudzie Śląskiej - (...)
15.04.2015 10:38 SP.0050.2.150.2015 150.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.0050.2.88.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 06 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia Dialogu (...)
15.04.2015 10:36 SP.0050.2.149.2015 149.2015 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowe, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 3810/118 stanowiącą własność Gminy (...)
15.04.2015 10:35 SP.0050.2.148.2015 148.2015 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ERASMUS+
15.04.2015 10:31 SP.0050.2.147.2015 147.2015 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do konkursu w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ERASMUS+
09.04.2015 10:58 SP.0050.2.146.2015 146.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "ścieżka rowerowa w Parku Dworskim w Nowym Bytomiu - (...)
09.04.2015 10:55 SP.0050.2.145.2015 145.2015 w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Ruda Śląska lub będących w jej posiadaniu oddanych w najem za czynsz oznaczony w (...)
09.04.2015 10:44 SP.0050.2.144.2015 144.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych wraz ze specyfikacją warunków konkursu i powołania Komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych
09.04.2015 10:43 SP.0050.2.143.2015 143.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Barbary z przeznaczeniem (...)
09.04.2015 10:41 SP.0050.2.142.2015 142.2015 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Górnej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego (...)
09.04.2015 10:40 SP.0050.2.141.2015 141.2015 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany nr 4 położony w zespole 7 garaży w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy 1 Maja z jednoczesnym (...)
09.04.2015 10:38 SP.0050.2.140.2015 140.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowych oraz nadzór (...)

poprzednia 1 2