Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.05.2015 12:52 druk nr 113/15 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezydentowi Miasta Ruda Śląska do występowania przed sądami administracyjnymi w przedmiocie skargi Wojewody Śląskiego
15.05.2015 12:46 druk nr 112/15 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.238.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2029
15.05.2015 12:40 druk nr 111/15 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu maista na prawach powiatu na rok 2015
15.05.2015 12:39 druk nr 110/15 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
15.05.2015 12:35 druk nr 109/15 Projekt uchwały w sprawie poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach imienia Wojciecha Kilara
15.05.2015 12:28 druk nr 108 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej za rok 2014
15.05.2015 12:26 druk nr 107/15 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej za rok 2014
15.05.2015 12:12 druk nr 106/15 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.138.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Miejskie ...
15.05.2015 12:07 druk nr 105/15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas oznaczony 10 lat lokalu użytkowego położonego przy ulicy Piotra Niedurnego 52 ...
11.05.2015 12:09 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta ...