Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.06.2015 08:33 SP.0050.1.57.2015 57.2015 w sprawie ustalenia zasad nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta Ruda Śląska przez określone jednostki i podmioty
11.06.2015 08:31 SP.0050.1.56.2015 56.2015 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska
11.06.2015 08:29 SP.0050.1.55.2015 55.2015 w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta Ruda Śląska
11.06.2015 08:28 SP.0050.1.54.2015 54.2015 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska
11.06.2015 08:23 SP.0050.1.53.2015 53.2015 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej powołanych dla przeprowadzenia II tury wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r.
11.06.2015 08:22 SP.0050.1.52.2015 52.2015 w sprawie odwołania ze składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej osób powołanych do przeprowadzenia II tury wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r.
05.06.2015 09:26 SP.0050.1.51.2015 51.2015 w sprawie powołania komisji do brakowania blankietów odpisów aktów stanu cywilnego oraz blankietów zaświadczeń wykorzystywanych przez Urząd Stanu Cywilnego
21.05.2015 12:45 SP.0050.1.49.2015 49.2015 w sprawie powołania Zespołu do spraw budowy i wdrożenia Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska
21.05.2015 12:42 SP.0050.1.48.2015 48.2015 w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Ruda Śląska na 2016 rok
21.05.2015 12:39 SP.0050.1.47.2015 47.2015 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
21.05.2015 12:37 SP.0050.1.46.2015 46.2015 w sprawie odwołania ze składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej osób powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
19.05.2015 15:55 SP.0050.1.50.2015 50.2015 w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród rocznych dla kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Ruda Śląska