Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.05.2015 18:31 PR.0007.112.2015 uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Ruda Śląska
21.05.2015 17:54 PR.0007.111.2015 uchwała w sprawie poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach imienia Wojciecha Kilara
21.05.2015 17:52 PR.0007.110.2015 uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezydentowi Miasta Ruda Śląska do występowania przed sądami administracyjnymi w przedmiocie skargi Wojewody Śląskiego
21.05.2015 17:51 PR.0007.109.2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas oznaczony 10 lat lokalu użytkowego ...
21.05.2015 17:43 PR.0007.108.2015 uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ...
21.05.2015 17:37 PR.0007.107.2015 uchwała w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.138.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody ...
21.05.2015 17:12 PR.0007.106.2015 uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej za rok 2014
21.05.2015 17:10 PR.0007.105.2015 uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury im.H.Bisty w Rudzie Śląskiej za rok 2014
21.05.2015 16:40 PR.0007.104.2015 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.238.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2029
21.05.2015 16:26 PR.0007.103.2015 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
21.05.2015 16:21 PR.0007.102.2015 uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015